In 2014 groeide het door Nederlandse particulieren geplaatst vermogen in duurzame spaar- en beleggingsproducten met 17 procent tot een omvang van 29 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De groei wordt volgens de VBDO in belangrijke mate gedreven door de toename van het duurzaam vermogensbeheer.

De banken laten een toename van het toevertrouwd kapitaal zien in duurzaam vermogensbeheer. Met een totale groei van 87,5% naar 8,2 miljard euro is duurzaam vermogensbeheer, volgens Van der Helm, een volwassen strategie geworden.

Het marktaandeel van duurzaam beleggen is in 2014 gestegen naar 12% van de totale markt voor beleggingsproducten. Duurzaam sparen neemt een bescheidener aandeel in, maar dat is in zeven jaar wel bijna verdubbeld. Tussen 2007 en 2014 is het marktaandeel toegenomen van 2,5% naar 4,8%.

“Duurzaam sparen en beleggen heeft in de afgelopen 15 jaar een gestage en solide groei doorgemaakt”, zegt VBDO-directeur Giuseppe van der Helm. “Bijzonder is dat de markt op twee fronten verduurzaamt. We zien een forse groei van duurzame financiële producten en een verduurzaming van de reguliere spaar- en beleggingsproducten.” aldus Giuseppe van der Helm.

Duurzame trends
VBDO ziet bij de spaarproducten enkele nieuwe ontwikkelingen. Banken stellen bijvoorbeeld ambitieuze duurzame doelstellingen of brengen duidelijk hun maatschappelijk bijdrage in kaart. Aanbieders van reguliere spaarproducten ontplooien ook steeds meer initiatieven om producten te verduurzamen. Giuseppe van der Helm: “We zien steeds vaker dat banken ondergrenzen hanteren waaraan de uitzettingen van al hun spaargelden moeten voldoen.

Winst boeken
Toch zet de VBDO ook kanttekeningen bij de bevindingen. Giuseppe van der Helm: “Er zijn terreinen waar de kansen op duurzame impact nog te weinig benut zijn. Zo is het vermogen dat geïnvesteerd is in groene, fiscaal vrijgestelde beleggingsproducten gedaald. Deze duurzame regeling is belemmerd door onzekerheid over de voortzetting ervan en het algemene investeringsklimaat in de perioden van crisis”.

Daar komt volgens de Van der Helm nu verandering in: “Sinds de overheid in het Energieakkoord uit 2013 de groenregeling bevestigd heeft en duidelijke milieudoelstellingen heeft gesteld, is de weg vrij voor groei van vermogen onder de groenregeling. We verwachten in 2016 duidelijke groei.” De groeiprognose van de VBDO wordt breed gedeeld door de banken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Download het VBDO onderzoek  “Duurzaam Sparen en beleggen in Nederland”

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt met inhoudelijke en financiële steun van ABN Amro, ASN Bank, ING en Triodos Bank.

facts