Vorming van een toekomst voor duurzame handel: de Foreign Trade Association wordt amfori

Bron
Amfori

De Foreign Trade Association is nu amfori, de organisatie voor handel met een doel.

Terwijl de wereld steeds sneller en fundamenteler verandert dan ooit tevoren, nemen verwachtingen in de richting van bedrijven toe. Het volstaat niet langer meer om hoge kwaliteit producten te leveren tegen lage prijzen en met een goede beschikbaarheid. Ze moeten worden geleverd op een manier die geen schade toebrengt – noch aan mensen noch aan het milieu.

Bouwend op 40 jaar ervaring en met begrip van het huidige landschap en de VN Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, heeft de organisatie een stoutmoedige lange-termijn strategie, Visie 2030, ontwikkeld om klaar te zijn voor de toekomst, en is de organisatie geëvolueerd in amfori om deze visie te ondersteunen.

Evenals het bieden van dagelijkse ondersteuning, maakt amfori het voor bedrijven mogelijk om prestaties in hun leveringsketen te monitoren; versterkt het hen en hun leveranciers met een reeks onderwijstools om zichzelf te verbeteren; en maakt amfori het hen mogelijk om zowel mondiaal als lokaal deel te nemen in het vormgeven van een beleidsomgeving waarin duurzame handel kan floreren.

Als organisatie voor open en duurzame handel, gelooft amfori in een wereld waar alle handel zowel sociale, milieu en economische voordelen oplevert. De missie van de organisatie is om het bedrijven mogelijk te maken menselijke welvaart te vergroten, natuurlijke bronnen verantwoord te gebruiken en wereldwijd open handel te drijven. Dit is wat we noemen ‘handel met een doel’.

amfori’s strategische prioriteiten voor het komende jaar zijn onder meer:

  • Open en duurzame handel: hiermee toont amfori zijn voordelen en kracht tegen de mondiale opkomst van protectionistische tendensen;
  • Kwetsbare arbeiders: hiermee zet amfori het werk op het gebied van verantwoorde werving voort door belangrijke onderwerpen zoals gedwongen arbeid, mensenhandel en vrouwenemancipatie aan te kaarten;
  • Verenigde Naties Duurzame Ontwikkelingsdoelen: het blijven aanbieden van diensten en tools die het bedrijven mogelijk maakt om de sociale en milieuaspecten in hun toeleveringsketens te verbeteren en om bij te dragen aan de SDGs.

amfori zal een spannend platform bieden om deze onderwerpen in detail te bespreken op zijn Unleash Opportunity Conferentie op 12-13 juni in Amsterdam.

Share Button