Fontys ontvangt een RAAK-subsidie voor het meerjarig kennistraject Circulair Ondernemen. Fons Claessen, onderzoeksdocent en aanjager van het thema circulaire economie bij Fontys, onderzoekt met zijn team de transitiemogelijkheden voor MKB ondernemingen naar een circulaire bedrijfsvoering.

Impulsteam Circulaire Economie

Het onderzoeksproject is een logisch vervolg op de activiteiten van het in 2016 gestarte Fontys Impulsteam Circulaire economie. Dit interdisciplinaire team had tot doel om het thema circulaire economie in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering aan te jagen.

Kennistraject Circulair Ondernemen

In het kennistraject gaat Fontys Economie Eindhoven in samenwerking met Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen en de Hogeschool van Amsterdam, vijftien MKB bedrijven helpen om de theoretische kennis die er is op het gebied van circulair ondernemen om te zetten naar de praktijk van de MKB ondernemer.

In het project wordt de verbinding gezocht tussen de technische-, business-, en marketingkant van de (circulaire) onderneming. De kennis die in het project wordt opgedaan wordt vertaald in praktische instrumenten die daarna ook voor andere bedrijven in de regio bruikbaar zijn wanneer zij circulair willen ondernemen. De opgedane kennis wordt ook via publicaties en symposia verder verspreid.

Deelnemers

De 15 deelnemende bedrijven bestaan uit startups die vanaf het begin circulair willen ondernemen en gevestigde MKB bedrijven die hun producten circulair willen maken of een bestaande circulair product beter willen vermarkten. Naast Fontys en de bedrijven nemen de volgende partijen deel aan het onderzoeksproject: Hogeschool van Amsterdam (Lectoraat Psychologie van de Duurzame Stad), Stichting Our Common Future 2.0, VNO-NCW Brabant-Zeeland, Brainport Development, Rabobank, Provincie Gelderland, Gemeente Eindhoven, Gemeente Cranendonck, Gemeente Veldhoven en Gemeente Helmond.

Circulaire economie

Om met een groeiende wereldbevolking in de toekomst toch in onze behoeften te kunnen voorzien zonder de aarde verder uit te putten is de transitie naar een circulaire economie nodig: een economie waarin grondstoffen en producten zo lang mogelijk in omloop blijven en waarbij deze, gedurende hun levensloop, zo optimaal mogelijk benut worden.

Subsidieregeling RAAK

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA), onderdeel van, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft als taak de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te stimuleren en voert daartoe onder andere de RAAK-regelingen uit. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA zet zich in voor meer en nog beter praktijkgericht onderzoek door hogescholen.