MVO-leider
Tijdens het symposium werd uitvoerig gediscussieerd over Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. Lagerweg, MVO Nederland, noemde Marjan Geling, lid van FNV Zelfstandigen en initiatiefnemer van Sprokkelnetwerken, als voorbeeld van een leider op MVO-gebied. Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, sprak zijn respect ervoor uit dat ook de kleinst denkbare bedrijfseenheid, de zelfstandige, tijd en energie gaat vrijmaken aan MVO. Hij geeft mee dat bij MVO de route er naartoe even belangrijk is als de eindbestemming. Bergkamp, Economische zaken, ziet hier een stimulerende rol van EZ. De overheid als regelgever wil vooral zorgen voor transparantie. Daarom is het belangrijk dat keurmerken vergelijkbaar worden.

Meer dan winst alleen
De aanwezige leden gaven aan hoe ze MVO oppakken. Sommige MVO-aspecten kosten relatief veel tijd, zoals verantwoord inkopen. Zelfstandigen zullen niet snel een opdrachtgever of klant afwijzen omdat hij in een te grote auto rijdt. Het is interessanter om na te denken over MVO vanuit je eigen onderneming en zo uit proberen te bouwen. Deelnemers blijken het minder belangrijk te vinden of MVO wel of niet meer winst oplevert. Er is meer te realiseren met zelfstandig ondernemen dan financiële winst.