Verademing
Gortzak noemt het een ‘verademing’ dat de commissie dit keer openstond voor argumenten van de vakbeweging. Maar op een aantal essentile punten gaat Frijns nog steeds niet ver genoeg.

Beloningen
Wat de FNV betreft kunnen de uitspraken over belonen een stuk scherper en concreter. Zo kun je vastleggen dat bonussen nooit meer mogen zijn dan het vaste beloningsdeel. En kan worden afgesproken dat de bestuurdersbeloningen de CAO-lonen volgen – of andersom. Nu de ontslagvergoeding voor beter betaalde werknemers wordt beperkt tot een jaarsalaris, zou dat ook voor topbestuurders moeten gelden.

Lange termijn perspectief
Ook met de herziene code kunnen bedrijven nog te gemakkelijk heel hoge bonussen geven, gericht op korte termijn belang. De FNV is niet per se tegen bonussen. Maar dan moeten ze een relatie hebben met bijvoorbeeld klanttevredenheid of duurzaamheid van bedrijf of product. Verder moet het beloningsbeleid gekoppeld zijn aan het lange termijn perspectief van het bedrijf, in plaats van de korte termijn.

Reactie onderkoeld
Zoals het nu gaat, leiden bonussen tot perverse effecten. Dit hit- en rungedrag was een van de oorzaken van de kredietcrisis. De betrokkenen hebben intussen met een grote zak geld een goed heenkomen gezocht. Gortzak: “De reactie van de commissie op zulk gedrag is onderkoeld, en dat vind ik misplaatst. De code had veel dwingender moeten zijn over het verband tussen individuele prestaties en beloning. Nu dat niet zo is, dient de wetgever in te grijpen.”

Diversiteit
Ook bij het doorbreken van de eenzijdige samenstelling van de top van bedrijven opereert Frijns veel te voorzichtig. Dat schiet op deze manier niet op. Daarom is de FNV voorstander van wetgeving die bedrijven verplicht om hun diversiteitsbeleid zwart op wit vast te leggen, inclusief streefcijfers.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Ander pijnpunt is maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Mvo betekent het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op de lange termijn, op zo’n manier dat de hele maatschappij ervan profiteert. De herziene Code zou ook op dit punt concreter kunnen. De FNV verwijst naar de afspraken van werkgevers en werknemers in de SER van afgelopen zomer in het advies over globalisering.