“Zo kom je op een soort Wellinknorm voor topsalarissen”, zegt FNV Bondgenoten-voorzitter Henk van der Kolk. Nout Wellink krijgt op jaarbasis 350.000 euro, ruim twintig keer het minimumloon. FNV Bondgenoten zal de topsalarissen bij AKZO, KLM, Maxeda, NS, Shell, Connexxion en Prorail aan de orde stellen, bedrijven waar komend jaar moet worden onderhandeld over een nieuwe cao.

De werking van de cao en de salaristabellen worden dus door FNV Bondgenoten naar boven toe uitgebreid, waarbij de factor 20 geldt voor de hoogste salarissen ten opzichte van de werkvloer. Bonussen wil FNV Bondgenoten alleen bij heldere criteria uitkeren. Henk van der Kolk: “Maximaal 10 procent van het salaris mag variabel zijn. Voor de top accepteren we maximaal 50 procent variabel. Het beloningssysteem moet transparant en begrijpelijk zijn, ook de prestatiecriteria. Voor de top geldt dat ze niet alleen over aandeelhouderswaarde mogen gaan, maar ook sociaal beleid en duurzaamheid moeten meewegen.”