FNV voorzitter Ton Heerts zegt in zijn nieuwjaarstoespraak gisteren een brede beweging te willen starten met een sociaal en duurzame agenda. ‘We willen breder kijken dan alleen werk en verder kijken dan de korte termijn. Duurzaamheid is naast en goede sociale zekerheid belangrijk voor de toekomst, ook voor de arbeidsmarkt. Ik heb het dan ook over duurzaam werk –echte banen dus- en werkgelegenheid in sectoren die te maken hebben met duurzaamheid, zoals de energiesector. Er is een breed gevoeld onbehagen in de samenleving tegen uitbuiting van werkenden, het korte termijn rendementsdenken, maar ook breder tegen uitbuiting van onze leefomgeving. Laten we samen met organisaties die zich hiertoe aangesproken voelen, een gemeenschappelijke sociaal duurzame dialoog aangaan en een agenda ontwikkelen.’

Samenwerken

De FNV werkte al eerder samen in het Energieakkoord met organisaties als Natuur en Milieu, Greenpeace en Milieudefensie. Ook is de FNV vertegenwoordigd in de Eerlijke Bankwijzer en de Sociale Alliantie. Thema’s als zorg, wonen en onderwijs maken deel uit van de brede agenda, die in overleg met andere organisaties zoals bijvoorbeeld de Woonbond verder gestalte moet krijgen.
Doel van de samenwerking is onder andere invloed uitoefenen op de politiek.

Echte banen

Een belangrijk kernpunt dat hiermee samenhangt, is de strijd voor echte banen komend jaar. Ton Heerts: ‘Want daarover kan geen misverstand bestaan: wij zijn er als FNV om de belangen van onze leden op het gebied van arbeid en inkomen goed te behartigen. We gaan in de SER een breed advies ontwikkelen over de arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt daarbij is dat Nederland van het podium áf moet als kampioen flex in Europa. Daarbij gaan we in cao’s voor echte banen, met de Wet Werk en Zekerheid als richtlijn. En koopkracht van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden blijft ook belangrijk.’

Lees de nieuwjaarstoespraak van Ton Heerts (pdf)