FME roept staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) op tenminste 100 miljoen te investeren in de transitie naar een circulaire economie. Dit blijkt uit een brief die FME aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Staatssecretaris Dijksma schrijft de Tweede Kamer dat de circulaire economie 7,3 miljard aan waarde toevoegt en 57.000 nieuwe banen kan opleveren. Op de huidige I&M begroting wordt slechts 28 miljoen gereserveerd voor onder andere voor betere afvalscheiding. Ik vind dit niet in verhouding staan tot de potentiele opbrengst.” FME zou graag zien dat I&M het geld vooral besteedt aan: efficiënter materiaal- en energiegebruik en circulaire economie koppelt aan de omslag naar een Smart Industry (robotisering, internet of things en 3d printen) die de momenteel aan de gang is. Begin november behandelt de Tweede Kamer de I&M begroting.

FME wijst erop dat digitalisering een enorme impact heeft en nog verder gaat krijgen op de maatschappij en de Nederlandse industrie. Robert van Beek , beleidsmedewerker Milieu: “Bedrijven stappen steeds meer over van verkoop van een product naar dienstverlening. Een bekend voorbeeld is Philips die geen lampen en armaturen meer verkoopt maar licht. Auping heeft de productie van beddenpoten weer teruggehaald naar Nederland om te komen tot een 100% recyclebaar product in 2020.”

FME verwacht dat de toenemende digitalisering grote effecten op bedrijven en consumenten zal hebben. Bekende voorbeelden zijn Air B&B en Uber, maar denk eens aan alle reserveonderdelen die bedrijven nu nog jaren lang in magazijnen moeten opslaan. 3D printen maakt het mogelijk om een onderdeel pas te maken op het moment dat het nodig is. FME zou ook graag zien dat Nederland haast maakt met de transitie naar duurzaam bouwen en renoveren. Er is nog steeds sprake van leegstand bij kantoren en winkels. Gebouwen moeten in de toekomst adaptiever worden. Dat wil zeggen gemakkelijker kunnen worden aangepast aan een veranderende behoefte van de bewoner, gebruiker en eigenaar. Tenslotte ziet FME een grote uitdaging om de levering van schaarse grondstoffen, met name zeldzame aardmetalen, naar Nederland en  Europa op peil te houden. Zeldzame aardmetalen zijn onmisbaar om te kunnen overschakelen naar duurzame technologie en energieopwekking. Robert van Beek: “Zonder zeldzame aardmetalen is er geen windmolen, ledverlichting, elektrische auto, en nog een hele reeks producten. Het is in de eerste plaats noodzakelijk dat Nederlandse bedrijven toegang houden tot deze grondstoffen. Daarna volgt de uitdaging hoe we de kringloop hiervan kunnen sluiten.” FME vraagt het kabinet te investeren in het ‘Kennisplein grondstoffen’. Hierdoor kunnen bedrijven die constateren kwetsbaar te zijn voor kritische grondstoffen, geholpen worden de juiste maatregelen te nemen. Er valt een dubbelslag te maken. Immers een transitie kan ook gelijk bijdragen aan een overschakeling naar hernieuwbare of beter recyclebare grondstoffen.