Steeds meer MVO in de sector
Wilko Wisse, van tomatenkwekerij Lans, maakte de aanwezigen duidelijk dat de sierteeltsector al veel meer maatschappelijk verantwoord onderneemt dan meestal gedacht wordt. Hij noemde het gebruik van biologische middelen, gescheiden afvalinzameling en recirculatie van regenwater als voorbeelden. “Alleen weten handel en consument dit nog niet. Zorg dat deze doelgroepen ervan op de hoogte worden gebracht. Een retailer die maatschappelijk verantwoord onderneemt, handelt het liefst met bedrijven die dit ook doen”, aldus Wisse.

Duurzaam telen
Uit een in 2008 uitgevoerd online onderzoek van Q&A Research & Consultancy onder 5000 consumenten uit vijf verschillende landen, blijkt dat ongeveer 40% van de consumenten weet dat er duurzaam geteelde bloemen en planten te koop zijn. Die consumenten geven ook aan bereid te zijn ze te kopen, als maar bekend is waar deze producten te koop zijn. Doorslaggevend voor de aankoop is het milieu. “Duurzaam bloemen en planten produceren is een randvoorwaarde. Iedereen gaat mee in deze trend. Als je nu instapt, dan onderscheid je jezelf van anderen”, aldus Bas Bakker van Q&A Research & Consultancy. Na de presentaties werd er gediscussieerd over energiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De aanwezigen waren het erover eens dat meer gecommuniceerd moet worden over wat de sierteeltsector doet aan MVO. “Het met elkaar investeren in het overbrengen van deze boodschap levert op lange termijn een structureel betere prestatie op”, concludeerde dagvoorzitter Arne Weverling aan het eind van de middag.