First movers spekkopers

Rob van Tilburg, manager duurzaam ondernemen van DHV, staat geportretteerd in het blad Duurzaam (uitgave van Building Business) als "Groene goeroe" waarbij hij geïnterviewd is over duurzaam vastgoed.

Wat doet Rob van Tilburg?

De adviesgroep Duurzaam ondernemen van DHV adviseert grote, veelal beursgenoteerde bedrijven in uiteenlopende sectoren over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (people, planet, profit). Van Tilburg helpt bedrijven bij het vinden van de maatschappelijke issues waar zij verantwoordelijk voor zijn en beleid daarop te bepalen dat zowel de onderneming als de samenleving ten goede komt. Issues voor de vastgoedsector zijn bijvoorbeeld energieverbruik, flexibel bouwen, duurzame renovatie, landschappelijke inpassing en mensvriendelijk bouwen.

Waar staan we nu?

Er zijn veel initiatieven om duurzaam te bouwen en er zijn veel technieken en materialen beschikbaar, maar vooralsnog overheerst de aarzeling. Dat is jammer, want er liggen veel kansen om de waarde van het vastgoed op de langere termijn te vermeerderen. Gebruikers en beheerders van vastgoed gaan steeds meer eisen stellen op het gebied van duurzaamheid. Grote bedrijven als Ahold en TNT willen door middel van bijvoorbeeld klimaatpositieve gebouwen ook in hun vastgoed tot uiting laten komen dat ze op een maatschappelijk verantwoorde wijze bezig zijn in hun bedrijfsvoering. Dit soort vragen komt steeds meer en is voor de traditionele vastgoedsector relatief nieuw. Maar de first movers zijn hier gegarandeerde spekkopers.Weinig vastgoedontwikkelaars en bouwbedrijven zijn echt klaar voor deze vragen.

Wat is dé trend van de toekomst?

Voor de vastgoedsector is nú het momentum om in te spelen op het ontwikkelen van duurzame gebouwen. Onder steeds groter wordende druk van beleggers zal de sector zich daar steeds meer op gaan oriënteren. Bij vastgoedbeleggers gaat het om de waarde en verhuurbaarheid op de lange termijn. Duurzaamheid is dus simpelweg onderdeel van hun risicoperspectief. De grootschalige toepassing in de vastgoedbranche van duurzame technologieën staat op het punt van doorbreken.

Welke mythe doorbreken?

De mentaliteit overheerst dat vastgoed voor de laagst mogelijke prijs moet worden ontwikkeld. Aanvullende eisen om een project duurzamer te maken worden meestal als beperkend ervaren. Bovendien waren er tot voor kort te weinig marktsignalen maar dat begint zogezegd te veranderen. Een van de wezenlijke mythes is
dat duurzaamheid geld kost. Maar over de hele keten gerekend is duurzaamheid goedkoper. In het gebruik verdien je extra kosten snel terug. De uitdaging voor de sector ligt er dus in met partijen een gezamenlijk
belang te onderkennen, in plaats van alleen uit te blijven gaan van het eigen belang waardoor het voordeel in de keten als geheel niet zichtbaar wordt.

Share Button