In het plan staat onder meer dat Maatschappelijk verantwoord ondernemen een pijler is in het beleid van de clubs, dat zij hun rol als club in de samenleving verder willen structureren en uitbouwen en dat de ontwikkeling van het maatschappelijk beleid voornamelijk wordt gericht op de (achterstands)wijken in de omgeving van de clubs.

De intentieverklaring was een onderdeel van de presentatie van de plannen ‘Scoren in de wijk’ aan minister Van der Laan. Gemeenten, woningcorporaties en betaald voetbalorganisaties lieten daarbij weten hoe zij zich gezamenlijk in gaan zetten voor de leefbaarheid in wijken.