LTO Nederland reageert hiermee op het jongste initiatief om de boer tot duurzaam produceren te brengen. Deze week presenteerde Rabobank een ‘position paper’ Toekomst Veehouderijcomplex. Daarin zegt de bank bij haar kredietverlening aan de veehouderijsector voortaan scherper te gaan letten op duurzaamheidsaspecten, zoals dierenwelzijn en -gezondheid, milieu en voedselveiligheid. Daarnaast streeft Rabobank ernaar de samenwerking tussen boeren en vleesverwerkers hechter te maken. Het is niet de enige stimulans voor duurzame productie in de primaire sector. Het ministerie van Landbouw heeft een regeling ontworpen die duurzame boeren een fiscale aftrek in het vooruitzicht stelt. Dit stuit echter op bezwaren van de Europese Commissie.

‘Voor een echte ondernemer zijn de eisen van Rabobank geen probleem’, zegt Siem-Jan Schenk, rundvee- en varkenshouder en tevens voorzitter van de vakgroep LTO Rundveehouderij. ‘Een ondernemer probeert toch al de toekomst voor te zijn en rekening te houden met wat er maatschappelijk leeft.’ Volgens Schenk zit het pijnpunt in het feit dat boeren – ook de duurzaam producerende – voor een generieke markt produceren. ‘In de prijs zien we de duurzaamheidsfactor niet terug.’

LTO Nederland ziet hierin een belangrijke taak weggelegd voor de coöperaties en andere bedrijven die vlees verwerken. ‘Zij zullen de komende jaren moeten aantonen of zij het duurzaam geproduceerde vlees tegen een hogere prijs in de markt kunnen afzetten’, aldus de woordvoerder van LTO Nederland. ‘Een ”license to produce” is niet meer voldoende, er moet ook een ”license to deliver” zijn. Dat zal niet eenvoudig zijn, want de consument blijft sterk op de prijs letten.’

Om de positie van de Nederlandse vleesindustrie bij supermarkten te versterken, acht veehouder Schenk het onvermijdelijk dat er echte vleesmerken moeten worden ontwikkeld. ‘De zuivelindustrie heeft dat goed in de gaten gehad. Iedereen kent Campina. De vleessector is nu nog veel te gefragmenteerd.’ Uiteindelijk zullen de supermarkten bereid moeten zijn duurder vlees in het schap te leggen. Schenk: ‘Supermarkten zijn nogal eens hypocriet. Ze aarzelen niet om toch ergens anders goedkoper in te kopen.’