In het geheel vernieuwde rapport Aanbevelingen voor goed bestuur in het familiebedrijf beveelt het netwerk voor familiebedrijven (FBNed) de bedrijven aan meer te doen aan duurzaamheid zowel in beleid als in de communicatie en verantwoording/transparantie daarover.

De betreffende passages uit het rapport:

Transparantie en verantwoording

De grootte van de onderneming bepaalt welke (financiële) informatie in de jaarrekening en het jaarverslag openbaar moet worden gemaakt middels deponering bij de Kamer van Koophandel. Het jaarverslag is bedoeld om stakeholders te informeren en verantwoording af te leggen over de resultaten van de onderneming in het afgelopen jaar. Maar bedrijven gebruiken het jaarverslag ook als een manier om de onderneming te promoten en informatie te verschaffen aan bijvoorbeeld leveranciers, opdrachtgevers en als een vorm van arbeidsmarktcommunicatie. Op het gebied van duurzaamheid is het een voordeel als de onderneming laat zien welke doelen zij nastreeft en hoe zij deze realiseert. In plaats van allerlei deelverslagen te publiceren, zoals de jaarrekening, het sociaal jaarverslag of het duurzaamheidsverslag, komt het steeds vaker voor dat ondernemingen een integraal jaarverslag publiceren.

Aanbeveling 31
Het is te overwegen om als familiebedrijf een jaarverslag te publiceren en daarmee aan stakeholders te laten zien hoe de onderneming presteert en waar deze voor staat. Het opstellen van een integraal jaarverslag met aandacht voor de resultaten, de strategie, de sociale en de duurzaamheidsaspecten sluit aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en verhoogt de kwaliteit van de professioneel bestuurde onderneming.

Duurzaamheid

Wereldwijd is de aandacht voor duurzaamheid groot. Met name door de klimaatverandering zijn overheden, bedrijven en burgers doordrongen van de noodzaak om in te grijpen omdat de grenzen bereikt zijn. Er ontstaat steeds meer wetgeving en ook bedrijven zijn steeds proactiever in het streven naar een duurzamere bedrijfsvoering. Familiebedrijven zijn van nature duurzaam omdat continuïteit en overdracht aan de volgende generatie inherent zijn aan de bedrijfsvorm. Om actief een duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen waarin zowel het bedrijfsperspectief als het perspectief van de familie als eigenaar zijn opgenomen, is het geen pré, maar een noodzaak om zichtbaar te zijn als onderneming.

Aanbeveling 32
Het is raadzaam om een actief duurzaamheidsbeleid te voeren en daarover te communiceren. Hoe duurzaamheid vorm krijgt binnen de onderneming sluit aan bij de visie van medewerkers, zodat zij dit daadwerkelijk uitdragen naar klanten en leveranciers en het zo voelbaar maken. Naar andere stakeholders kan het ook nuttig zijn om gebruik te maken van een audit of certificering en bijvoorbeeld aan te sluiten bij de SDG’s; de Sustainable Development Goals, opgesteld door de Verenigde Naties.

Download het rapport (op aanvraag)