Meer dan honderd landen komen op dit moment tijdens de COP26 klimaattop in Glasgow bijeen om te onderhandelen over het beperken van de opwarming van de aarde. Verschillende ngo’s zijn aanwezig om aan te dringen op ambitieuze en eerlijke klimaatdoelen. FairClimateFund, dochterorganisatie van Cordaid, strijdt samen met onder andere Fairtrade Nederland voor een eerlijke en inclusieve CO2-markt.

De vrijwillige CO2-markt geeft bedrijven en particulieren de mogelijkheid om rechten of ‘CO2-credits’ te kopen voor de compensatie van de uitstoot die zij nog niet kunnen reduceren. Door het betalen van iemand anders om ergens anders de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, kan de koper zijn eigen uitstoot compenseren. CO2-markten spelen een belangrijke rol bij het verkrijgen van de benodigde CO2-financiering van de particuliere sector ter ondersteuning van de klimaatadaptatie en energietransitie in ontwikkelingslanden.

Die CO2-financiering bereikt kleinschalige boeren en huishoudens met een laag inkomen nauwelijks. De druk van grote bedrijven om laaggeprijsde CO2-credits te leveren, resulteert in een beperkt aandeel voor degenen met de minste onderhandelingsmacht. In de CO2-markt zien we de dezelfde oneerlijke principes als bijvoorbeeld in de koffie- of cacaosector.

“Westerse landen zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-uitstoot, maar de impact van klimaatverandering zie je vooral in ontwikkelingslanden. Daarom moet de CO2-markt op een eerlijke en effectieve manier ten goede komen aan mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering”, zegt Linda Lap, marketing- en communicatiemanager bij FairClimateFund.

Fairtrade Climate Standard

FairClimateFund wil aantonen dat in een eerlijke en inclusieve CO2-markt:

– een eerlijke minimumprijs wordt betaald voor CO2-credits die alle kosten vergoeden die gemaakt worden om deze emissies te verminderen;

– CO2-financiering echt de mensen bereikt die het minst bijdragen aan klimaatverandering, maar wel het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering;

– er een adaptatiepremie wordt betaald ter ondersteuning van activiteiten die lokale gemeenschappen en ecosystemen versterken tegen de gevolgen van klimaatverandering;

– kopers van CO2-credits een ambitieus en bij voorkeur wetenschappelijk onderbouwd emissiereductieplan hebben.

De Fairtrade Climate Standard is een relatief nieuwe standaard voor CO2-credits die ontwikkeld is door Fairtrade International en Gold Standard, in samenwerking met FairClimateFund, gebaseerd op deze principes.