Een duurzaam ondernemend metaalbedrijf streeft naar een optimaal bedrijfsresultaat in balans met het milieu, de maatschappij en sociale aspecten. Tevens is het in staat duidelijk en transparant over alle facetten van de duurzame bedrijfsvoering te communiceren, zowel intern als extern.

ECO-Economy
De Koninklijke Metaalunie stelt elk jaar een prijs ter beschikking aan een mkb-bedrijf dat zich op een bepaald gebied aantoonbaar positief onderscheidt. Dit jaar biedt de Metaalunie deze kans aan bedrijven die winst maken door te investeren in duurzaam ondernemen. De Metaalunie wil hiermee metaalbedrijven onder de aandacht brengen die proactief en structureel investeren in duurzaam ondernemen en die meer doen dan de wetgeving van hen eist. Dit kan zijn voor een deel van de bedrijfsactiviteiten of voor het gehele ondernemingsbeleid. De duurzame activiteiten dragen bij aan het verbeteren van de bedrijfsresultaten.

Uitreiking
Woensdag 22 april a.s. presenteren de drie genomineerde bedrijven de wijze waarop zij winst maken door te investeren in duurzaamheid.
Vervolgens zal juryvoorzitter Hans Alders de winnaar van de Metaalunie ECO-Economy Award bekend maken en zal Jacqueline Cramer, minister VROM, na haar inleiding de Award uitreiken.

Voorts zal Michael Braungart, de grondlegger van het Cradle to Cradle concept, tijdens de bijeenkomst die middag uitleggen hoe het mkb-metaal haar voordeel kan doen met dit productieprincipe.

De jury wordt dit jaar gevormd door: Hans Alders, voorzitter EnergieNed, Rob van den Helder, managing director TNT Express Benelux, Paul Oortwijn, directeur ONRI, Saskia Borgers, plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie VROM en Annelies Batelaan, eigenaar/directeur Batelaan Kunststoffen bv.

De Koninklijke Metaalunie is met 13.000 leden de grootste organisatie voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal. De leden hebben samen een omzet van 20 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 150.000 mensen.