Het NCP heeft geen bewijs gevonden van kinderarbeid bij de voetbalproductie voor Adidas. Wel werd duidelijk dat Adidas niet had gereageerd op het verzoek van LIW om te reageren op haar rapport over de arbeidsomstandigheden in India. Over het in praktijk brengen van de gedragscode van Adidas heeft het NCP inmiddels de communicatie op gang gebracht tussen Adidas en LIW. Het NCP concludeert dat Adidas en LIW nu beter met elkaar communiceren, en beter samenwerken en op die manier beter kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen bij de productie van goederen in ontwikkelingslanden.
NCP, Adidas en LIW hebben een gemeenschappelijke uitgebracht waarin bovenstaande wordt toegelicht.