Karien Van Gennip heeft ook opgeroepen tot een Europees netwerk van Kenniscentra om het MVO onder het MKB te stimuleren. Nederland opent op 24 november het eigen kenniscentrum Maatschappelijk verantwoord ondernemen. EU lidstaten zouden dit voorbeeld moeten volgen zodat ook in de EU best practices kunnen worden uitgewisseld.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont. Maatschappelijk verantwoord ondernemen levert een bedrijf duurzame groei, vertrouwen van beleggers en aandeelhouders en een betere concurrentiepostitie. Dit was een van de belangrijkste boodschappen van staatssecretaris Van Gennip. MVO is niet langer een achterhoede gevecht van NGOs maar het hoort thuis in de corebusiness van elk bedrijf. De conclusies van de conferentie zal zij ook inbrengen in de Europese Raad voor het Concurrentievermogen. MVO zou een vast agendapunt van deze Raad moeten zijn, aldus Van Gennip. MVO is een pijler in strijd om concurrentiekracht. MVO is een van de middelen om de Lissabondoelstelling te bereiken. Want MVO is een innovatieve vorm van ondernemen die leidt tot duurzame economische groei.

Transparantie is een sleutelbegrip in het verantwoord ondernemen van bedrijven. Zonder transparantie is er geen vertrouwen van beleggers, consumenten en overige belanghebbenden. Met behulp van onder andere maatschappelijke verslaggeving is hier vooruitgang te boeken. Dit jaar is het ministerie begonnen met het benchmarken van de maatschappelijke jaarverslagen van de 175 grootste Nederlandse bedrijven. Tijdens de conferentie heeft Van Gennip gepleit voor benchmarking in alle EU lidstaten. Hierdoor wordt internationaal zichtbaar hoe bedrijven gestalte geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Tijdens de slotmanifestatie van de conferentie overhandigde Van Gennip een estafette stokje aan een vertegenwoordiger van het jongerenforum. Want juist deze generatie heeft een belangrijke rol om het debat voort te zetten in het streven naar een duurzame toekomst.