Jaarverslag
De Europese Commissie wil ondernemingen met meer dan 500 werknemers verplichten om informatie in het jaarverslag op te nemen over hun beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het gaat hierbij om informatie over het mensenrechtenbeleid, anti-corruptiebeleid en beleid
over milieu- en sociale aangelegenheden. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat er zeer kritisch gekeken moet worden naar zulke voorstellen, omdat die leiden tot extra regeldruk.

Goede positie
Nederlandse ondernemingen nemen nu eigen verantwoordelijkheid en zijn goed op weg met maatschappelijk ondernemen en transparantie daarover. Dat blijkt onder meer uit de topposities die Nederlandse ondernemingen innemen in diverse internationale ranglijsten, zoals de Dow Jones Sustainability
Index (DJSI).

Manoeuvreerruimte
Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW moeten ondernemingen echter via een ‘pas toe of leg uit’-regel manoeuvreerruimte behouden. Zij hebben die ruimte nodig om hun eigen beleid te kunnen bepalen. Om informatie te kunnen verschaffen die is toegesneden op hun specifieke omstandigheden. Ook moeten
bedrijven gebruik kunnen blijven maken van nationale of internationale raamwerken voor transparantie.
Zo vinden MKB-Nederland en VNO-NCW ook dat ongewenste lastenverzwaringen, bijvoorbeeld door het verplicht maken van de verificatie van maatschappelijke verslagen, moet worden voorkomen.