Na een succesvolle pilotfase in 2020 hebben ondernemersvereniging evofenedex en BigMile hun gezamenlijke ambitie eind september onderstreept met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking heeft als doel leden van evofenedex te ondersteunen in de uitdaging hun CO2-uitstoot te verminderen. Beide organisaties gaan daarnaast kennis delen en lering trekken uit succesvolle manieren om CO2-uitstoot te reduceren.

Bedrijven in de logistieke ketens staan voor de opgave om de komende jaren verder te verduurzamen. Alle bedrijven die goederen (laten) vervoeren moeten de CO2-uitstoot van hun logistieke activiteiten vaststellen en actief werken aan het verminderen van deze emissies. Zo moet in 2030 de CO2-uitstoot al met 30 procent zijn gereduceerd. Dit moet behaald worden door onder meer ketenoptimalisatie, modal shift en de invoering van emissievrije zones in grote steden. Het uiteindelijke doel is per 2050 klimaatneutrale logistieke ketens te hebben.

Bedrijven ondersteunen

Onderzoek van evofenedex wijst uit dat 64 procent van de bedrijven met minder dan 20 medewerkers en 44 procent van de bedrijven met meer dan 20 medewerkers nog geen CO2-inventarisatie hebben verricht. Om leden van evofenedex te helpen hun CO2-uitstoot exact in beeld te krijgen, kunnen zij tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de CO2-calculatie- en analysetool van BigMile. Deze online tool stelt bedrijven in staat de CO2-uitstoot van hun eigen logistieke activiteiten en de uitstoot van de volledige keten in beeld te brengen. Ook kan BigMile gebruikt worden om te voldoen aan de naderende CO2-rapportageverplichting. Naast deze tool bieden beide organisaties advies aan hoe het reduceren van de uitstoot gerealiseerd wordt.

Meer dan 200 gebruikers

BigMile is zowel geschikt voor bedrijven met een regionaal of stedelijk dekkingsgebied als voor globaal opererende multinationals die van verschillende vervoersmodaliteiten gebruikmaken. Zo zijn er op dit moment al meer dan 200 gebruikers van de BigMile tool, waaronder bedrijven als Driscoll’s, Ricoh, DHL en Ceva Logistics.

“We vinden het belangrijk dat ondernemers toegang hebben tot de juiste informatie en hulp krijgen om met het verduurzamen van hun logistieke keten aan de slag te gaan. Met BigMile zijn onze leden in staat hun CO2-uitstoot concreet en toegankelijk inzichtelijk te krijgen. Met deze informatie kunnen wij leden verder adviseren op welke manier zij deze uitstoot kunnen reduceren. Zo werken we samen met onze leden aan verduurzaming”, aldus Thomas Reitsma (rechts op foto) manager Vervoer bij evofenedex.

“Voor onze missie met het BigMile-platform de wereldwijde standaard te zijn voor CO2-calculatie in de supply chain, is de samenwerking met evofenedex belangrijk. Haar leden zijn de partijen die in de rol van opdrachtgever vaak de logistieke beweging in gang zetten. Samen met hun eigen transportafdeling of hun logistieke dienstverleners kan met BigMile de CO2-voetafdruk van de gehele keten in kaart worden gebracht. Gezien de naderde rapportageplicht voor CO2 en de aanstaande heffingen op CO2, wordt het belang van een standaard CO2-calculatieplatform waar alle stakeholders op aangesloten zijn enorm belangrijk”, aldus Jan Pronk (links op foto) van BigMile.