Webinar ‘Metalen voor de energietransitie’

Wanneer

07/01/2022    
14:00 - 16:00

Waar

Online webinar
Webinar 'Metalen voor de energietransitie'

Zonnepanelen, windturbines, elektrische auto’s en stroomkabels, ze bevatten allemaal metalen. De energietransitie leidt tot een forse stijging van de vraag naar ‘energiemetalen’ zoals lithium, kobalt, neodymium en koper. Deze metalen komen uit mijnbouw. De winning van metaalertsen is vaak een vuile zaak. Daar komt bij dat sommige metalen zeldzaam zijn of zelfs opraken.

De aanpak van de klimaatcrisis duldt geen uitstel. We moeten voorkomen dat metaalschaarste de energietransitie vertraagt, maar tegelijk milieu en mensenrechten beschermen tegen verwoestende mijnbouw.

In dit webinar bespreken we een aantal circulaire strategieën en oplossingen die kunnen bijdragen tot een zuiniger gebruik van metalen – en wellicht ook economische kansen bieden. We volgen daarbij de R-ladder: van refuse via onder meer reduce naar recycle.

Met behulp van deskundige inleiders spitsen we de discussie toe op drie oplossingen:

  • slimmere mobiliteit: van privé-auto’s naar fiets, openbaar vervoer en elektrische deelauto’s (refuse, rethink)
  • efficiëntere benutting van het (knellende) stroomnet door het combineren van wind en zon, opwek nabij verbruik en flexibilisering van de vraag (rethink, reduce)
  • circulaire zonnepanelen (reuse, refurbish, remanufacture, recycle)

Hoe kunnen politici, van Europa tot de gemeente, werken aan oplossingen voor metaalschaarste? Samen met sprekers en deelnemers brengen we de politieke instrumenten in kaart.

Tot de sprekers behoren Pieter van Exter (Metabolic), Mariet de Haas (gemeente Rotterdam deelmobiliteit), Titia van Leeuwen (Wind & Zon), Roebyem Anders (Sungevity), Suzanne Kröger (GroenLinks Tweede Kamer), Saskia Kluit (GroenLinks Eerste Kamer) en Berend Potjer (Gedeputeerde Staten Zuid-Holland).

Klik hier voor meer info en om je aan te melden

Kaart wordt geladen...