Seminar Kenmerken van Morele Transities

Wanneer

16/06/2015    
15:00 - 18:00

Waar

Tilburg University
Warandelaan 2, Tilburg
Seminar Kenmerken van Morele Transities

Het ziet er naar uit dat we langzaam uit de financiële crisis klimmen en ook de economische crisis als gevolg daarvan lijkt zich te stabiliseren. Maar hoe staat het met de morele crisis? Wat is de verantwoordelijkheid daarin van bedrijven? Gezien de nog altijd toenemende invloed van bedrijven jegens hun stakeholders is die vraag nog steeds relevant en actueel. Enerzijds laten Morele Transities laten zich ondanks alle moeite niet afdwingen, en anderzijds lijken Morele Transities zich soms spontaan te voltrekken

Tijdens het seminar Kenmerken van Morele Transities gaan we nader onderzoeken wat morele transities zijn, hoe ze ontstaan en hoe we dat kunnen beïnvloeden. Daarnaast zal tijdens dit seminar de jury van de NBN Rabobank Scriptieprijs verslag doen van het juryberaad en de prijzen uitreiken aan de winnaars

Datum: 16 juni 2015

Plaats: Tilburg University

Programma:

14:00 – 15:00 EBO (Master Ethiek van Bedrijf en Organisatie) middag. Vier studenten krijgen ieder zo’n 15 minuten om hun paper te presenteren

15:00 – 15:10 Pauze

15:10 – 15:15 Opening Seminar door Decaan Willem Drees

15:15 – 15:45 Keynote door Bert Musschenga

15:45 – 16:15 Keynote door Bas Rüter

16:15 – 16:45 Paneldiscussie. Het panel bestaat uit vijf personen: Paneldiscussie. Het panel bestaat uit vijf personen: Johan Graafland, Bert Musschenga, Bas Rüter en twee studenten

16:45 – 17:15 Verslag juryberaad en uitreiking scriptieprijs

17:15 – 18:15 Borrel

Voor meer informatie en inschrijven, klik hier.

Inleiding Bert Musschenga: De Morele Transitie naar een integer en sociaal verantwoordelijk bedrijf

Weinig bedrijven kunnen het zich veroorloven zich alleen maar met hun economische doelstellingen – winst en groei – bezig te houden. Van bedrijven wordt meer en meer verwacht dat ze op een fatsoenlijke wijze opereren en dat hun activiteiten sociaal verantwoord zijn, dat ze op een positieve manier betrokken zijn op de hen omringende samenleving. ‘Integriteit’ en ‘sociale verantwoordelijkheid’ staan daarom hoog op de agenda bij veel bedrijven. Maar wat houdt het in een integere en sociaal verantwoordelijk bedrijf te zijn? En hoe word je een integer en sociaal verantwoordelijk bedrijf?

Kaart wordt geladen...