De EU, het Rijk, Gelderland en Overijssel investeren samen in slimme en duurzame innovaties in Oost-Nederland. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stellen zij via verschillende instrumenten subsidie beschikbaar. Het MKB is een belangrijke doelgroep.

Uit de Regeling “Stimuleren proeftuinen” ontvangen de projecten “Secure Connected Systems garden (SCS-Garden)” (Hengelo, Overijssel) en “Groene composietmodules” (Nijverdal, Overijssel) samen ruim 1 miljoen euro subsidie. Deze regeling stimuleert de mogelijkheid om in een proeftuin onder realistische omstandigheden producten, procedés of diensten te testen.

In het project SCS-Garden ontwikkelt de ICT- en de maakindustrie een betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (hardware en software). Bedrijven kunnen hun bedrijfssystemen koppelen en zo ervaring opdoen met het veilig, effectief en efficiënt uitwisselen van data . Het project draagt zo bij aan het versnellen van Smart Industrie-ontwikkelingen in Nederland. SCS-Garden ontvangt een subsidiebedrag van € 490.849,- (waarvan € 245.424,- Rijkscofinanciering). De totale kosten bedragen € 1.227.122,-.

Groene’ composietmodules voor toekomstbestendig bouwen’’ richt zich op het ontwikkelen, testen en demonstreren van twee verschilllende duurzame toepassingen  van ‘groene’ composiet-technologie. De proeftuin is voorzien op het terrein van de voormalige Luchthaven Twente. Hier komt een schaalbaar en demonteerbaar stalgebouw voor de ‘stal van de toekomst’ en een schaalbaar en demonteerbare composietbrug voor sloten en bredere vaarten. Deze brug is geschikt voor zware voertuigen.. Het project ontvangt een subsidiebedrag van € 516.211,-. De totale kosten bedragen € 1.290.527,-.

Uit de regeling “Stimulering grote innovatieprojecten” ontvangen de projecten “SmartFlex” (Ede Gelderland) en “BriteN” (Nijmegen Gelderland) samen 2,8 miljoen. Deze regeling is bedoeld voor grote samenwerkingsprojecten in Overijssel en Gelderland.

SmartFlex energiecentrale’ ontwikkelt een energiecentrale die flexibel is in levering van warmte en elektriciteit maar ook flexibel is in de aankoppeling, waardoor andere technologieën zoals bijv. Zonnepanelen, windturbines later in ingepast kunnen worden. De energiecentrale is een schakel tussen middelgrote leveranciers van (bio-)gassen en restwarmte en middelgrote energie afnemers. Het project ontvangt een subsidie van € 801.267,-. De totale kosten bedragen € 2.003.168,-.

BriteN’ In dit project werken een aantal private partijen en kennis- en onderzoeksinstellingen samen aan nieuwe interventies en producten ter voorkoming van obesitas en het stimuleren van een gezonde (cognitieve en metabole) ontwikkeling van kinderen. Dit project ontvangt een subsidiebedrag van
€ 1.999.691,- (waarvan € 999.846,- van het Rijk). De totale kosten bedragen € 4.999.229,-.

Mogelijkheden in 2016
In 2016 is er via het EFRO programma OP-Oost 2014-2020 €45 miljoen beschikbaar voor de versterking van de regionale economie in Oost-Nederland.

Zie: www.op-oost.eu/Regelingen-2016