Een ‘eco-norm’ die een eenvoudige methode bevat waarmee bedrijven hun producten kunnen optimaliseren. Deze methodiek is FME en Koninklijke Metaalunie in samenwerking met NEN en met input van Federatie NRK ontwikkeld. Door middel van Ecodesign bij het ontwerpen van producten zijn voor de Nederlandse maakindustrie grote voordelen te behalen. De norm wordt als Nederlandse Praktijkrichtlijn door NEN uitgegeven.

Ecodesign past in de duurzaamheidfilosofie van de kantoormeubelinrichter Ahrend. Daarom wordt het symposium gehouden in de Flagshipstore van Ahrend Inrichten te Amsterdam. Door bij de productontwikkeling de Ecodesign methode toe te passen komen bij het ontwerpproces productkenmerken als functionaliteit, kwaliteit, levertijd, kosten, materiaalgebruik, productiemethoden en ook milieuaspecten aan de orde. Met een internationale Ecodesign richtlijn kan een bedrijf over het toepassen hiervan eenvoudiger met klanten communiceren en worden de uitkomsten sneller geaccepteerd.

De norm (volledig: ‘Mechanical products – Methodology for reduction of environmental impacts in product design and development’ CEN/TS 16524) is bij uitstek geschikt voor OEM bedrijven en hun toeleveranciers om een bestaand mechanisch product te evalueren en te verbeteren maar kan ook worden toegepast bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Het doel van de norm is om de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie te versterken. Om het gebruik van de praktijkrichtlijn te vereenvoudigen hebben de betrokken branches een rekenhulpmiddel ontwikkeld. Bij aanschaf van de richtlijn wordt dit hulpmiddel aan leden gratis ter beschikking gesteld.

Speciaal symposium
De Nederlandse overheid streeft naar verduurzaming van producten. Daarom onderschrijft ook de overheid het belang van deze richtlijn. Op 18 februari worden richtlijn en rekenhulp aangeboden aan Koen de Snoo, directeur van de directie Duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ter gelegenheid hiervan wordt een speciaal symposium georganiseerd. Hier komen de achtergrond van de richtlijn en het gebruik hiervan in de praktijk aan de orde.

Ecodesign past geheel in de duurzaamheidfilosofie van de kantoormeubelinrichter Ahrend. Vandaar dat Ahrend haar Flagshipstore showroom voor dit symposium beschikbaar stelt. Het symposium wordt gehouden op 18 februari in de Flagshipstore van Ahrend Inrichten te Amsterdam. Aanvang 14:00 uur. Deelname aan het symposium is gratis voor degenen die zich hebben aangemeld. Aanmelden op www.dutchecodesign.nl

De Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-CEN/TS 16524 en het rekenhulpmiddel zijn verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) in Delft. Voor leden van Vereniging FME-CWM en de Koninklijke Metaalunie is het rekenhulpmiddel gratis.