De Europese consumentenorganisatie BEUC en 23 van haar lidorganisaties uit 19 landen hebben vandaag een klacht ingediend bij de Europese Commissie en het netwerk van consumentenbeschermingsautoriteiten (CPC) waarin zij misleidende klimaatgerelateerde claims van 17 Europese luchtvaartmaatschappijen (waaronder KLM) aan de kaak stellen. Volgens een juridische analyse in opdracht van BEUC zijn dergelijke claims in strijd met de EU-regels tegen oneerlijke handelspraktijken.

“We roepen op tot een Europees onderzoek naar deze kwestie en vragen de betrokken luchtvaartmaatschappijen – en de hele sector – te stoppen met het maken van claims die consumenten de indruk geven dat vliegen duurzaam is. Dat is gewoon niet waar, want vliegen is niet duurzaam en zal dat in de nabije toekomst ook niet worden. Waar luchtvaartmaatschappijen consumenten hebben voorgesteld om extra ‘groene’ vergoedingen te betalen op basis van dergelijke misleidende beweringen, moeten de CPC-autoriteiten de luchtvaartmaatschappijen vragen om hun klanten terug te betalen.”

De leden van het BEUC hebben talrijke voorbeelden geïdentificeerd van misleidende praktijken die gericht zijn op consumenten:

  • Beweringen dat het betalen van extra credits de CO2-uitstoot van een vlucht kan “compenseren”, “neutraliseren” of “compenseren” zijn feitelijk onjuist omdat de klimaatvoordelen van compensatieactiviteiten hoogst onzeker zijn, terwijl de schade veroorzaakt door de CO2-uitstoot van vliegreizen zeker is.
  • Luchtvaartmaatschappijen misleiden consumenten door hen meer te laten betalen om bij te dragen aan de ontwikkeling van ‘Sustainable Aviation Fuels’ (SAF’s): Dergelijke brandstoffen zijn nog niet marktrijp en de onlangs aangenomen EU-wetgeving stelt zeer lage doelen voor het aandeel ervan in de brandstofmix van vliegtuigen. Dit betekent dat tot SAF’s massaal beschikbaar zullen zijn – na het einde van de jaren 2030 – ze in het beste geval slechts een klein deel van de kerosinetanks van vliegtuigen zullen uitmaken.3
  • De suggestie dat vliegen “duurzaam”, “verantwoord” en “groen” kan zijn, is misleidend. Geen van de strategieën die de luchtvaartsector toepast, is momenteel in staat om de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen. Het is belangrijk om een einde te maken aan deze beweringen, want aangezien het luchtverkeer zal toenemen, zal de uitstoot de komende jaren blijven stijgen.

Ursula Pachl, adjunct-directeur-generaal van BEUC, gaf het volgende commentaar: “Wanneer het glashelder is dat vliegreizen een aanzienlijk en toenemend aandeel van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaken, is het onbegrijpelijk dat luchtvaartmaatschappijen consumenten vrijelijk lokken met klimaatvriendelijke boodschappen zoals “CO2-gecompenseerd” of “CO2-neutraal”. We dringen er bij de autoriteiten op aan om de zaak in handen te nemen en hard op te treden tegen deze greenwashing praktijk waarbij consumenten ernstig worden misleid. Of je nu een ‘groen tarief’ betaalt of niet, je vlucht stoot nog steeds klimaatschadelijke gassen uit. Technologische oplossingen om de luchtvaart koolstofvrij te maken zullen niet snel op grote schaal realiteit worden, dus vliegen afschilderen als een duurzame manier van transport is pure greenwashing. In een tijd waarin velen duurzamer willen reizen, moeten luchtvaartmaatschappijen dringend stoppen met het aanbieden van een valse gemoedsrust aan consumenten. De vraag van consumenten verschuiven naar duurzamere vervoerswijzen is cruciaal om de uitstoot te verminderen. Luchtvaartmaatschappijen moeten ophouden consumenten de valse indruk te geven dat ze kiezen voor een duurzame vervoerswijze. Daarnaast moeten beleidsmakers aandringen op oplossingen om consumenten betrouwbare, aantrekkelijke en duurzame alternatieven te bieden, zoals treinverbindingen over lange afstanden van hogere kwaliteit.”

BEUC member organisations participating in this action are: Arbeiterkammer (Austria), Testachats/Testaankoop (Belgium); Асоциация Активни потребители (Bulgaria); Forbrugerrådet Tænk (Denmark); CLCV and UFC-Que Choisir (France); Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (Finland); EKPIZO (Greece); Tudatos Vásárlók Egyesülete (Hungary); Altroconsumo (Italy); Consumentenbond (Netherlands); Forbrukerrådet (Norway); Fundacja Konsumentów and Federacja Konsumentów (Poland), DECO (Portugal), Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) (Slovakia), Zveza potrošnikov Slovenije (Slovenia), ASUFIN, CECU and OCU (Spain), Sveriges Konsumenter (Sweden), Fédération romande des consommateurs (Switzerland). vzbv (Germany) issued legal warnings to several traders identified in the alert.