Dit blijkt uit een rapport dat Europees Commissaris Erkki Liikanen woensdag het licht liet zien. Aan het rapport is enkele jaren gewerkt door een breed samengestelde groep uit de bedrijfstak.

Liikanen stelt voor jaarlijks een Europees Toerisme Forum te beleggen waar alle belanghebbenden met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Verder wil hij op lokaal, regionaal en nationaal niveau meer onderzoek naar de gevolgen van toerisme laten doen en data laten verzamelen en uitwisselen. Er moeten ook graadmeters komen voor de kwaliteit van bestemmingen.

In de Europese Unie is gemiddeld 5% van het bruto binnenlands product direct van toerisme afkomstig, variërend van 3% tot 8% per land. Inclusief aanpalende sectoren als de detailhandel en speciaal ‘gereedschap’ komt het percentage op 12% voor de Unie, en op twintig miljoen banen. Voor de bedrijfstak wordt een bovengemiddelde groei voorspeld, onder andere in verband met de toename van vrije tijd.

Liikanen publiceerde ook gegevens over de ontwikkeling van de sector sinds de aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september. Het aantal toeristen in Europa is sindsdien met 30% teruggelopen.

Vooral uit de VS, Japan en het Midden-Oosten blijven (kapitaalkrachtige) toeristen weg. Toeristen van buiten de Unie vormen in normale omstandigheden 13% van het totaal. Het aantal boekingen voor het winterseizoen is ook ronduit slecht. De Commissie verwacht dat na de winter de animo weer zal terugkeren. Europa ontvangt als regio de meeste toeristen in de wereld. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben het meest last van de uitval, de zuidelijke landen leiden er minder onder omdat zij vooral Europese toeristen trekken.

Er is tevens een sterke terugval in zakelijke reizen, waar de toeristische sector normaliter het meeste winst maakt. Congressen worden afgezegd en bedrijven bieden hun personeel geen reisjes meer aan. Naast de luchtvaart is ook de cruise-industrie getroffen. Dat geldt ook voor de reisbureaus en de autoverhuurders.

Volgens de Commissie leeft de industrie volgend jaar weer op, onder het voorbehoud dat er geen nieuwe aanslagen komen. Op de economie als geheel wordt het negatieve effect van de terugval deels gecompenseerd door het feit dat mensen hun geld nu aan andere zaken uitgeven.