Aandeelhouders krijgen in de hele EU een stem over het beloningsbeleid van directeuren, inclusief hun bonussen. De vergoedingen aan de top moeten meer in lijn liggen met de salarisontwikkeling van de werknemers en rekening houden met de financiële en niet-financiële prestaties van het bedrijf op langere termijn.

Als de aandeelhouders het beleid afkeuren, moet er een ander plan komen. Met deze aanpassing van de Europese aandeelhoudersrichtlijn heeft het Europees Parlement dinsdag met overgrote meerderheid ingestemd.

Medezeggenschap over de bonussen kan volgens EU-parlementariër Paul Tang (PvdA) helpen een einde te maken ,,aan de graaicultuur” aan de top van bedrijven. De lidstaten krijgen, na definitieve goedkeuring van de EU-ministers, twee jaar de tijd om de wijzigingen door te voeren. Er zijn volgens de Europese Commissie nu slechts dertien EU-lidstaten waar aandeelhouders iets te zeggen hebben over het beloningsbeleid.

De aangepaste richtlijn zet bedrijven tevens aan om in hun beleid meer rekening te houden met duurzaamheid. Institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, moeten verder voortaan verklaren hoe hun beleggingen aansluiten bij hun verplichtingen op de lange termijn.

Bas Eickhout (GroenLinks): ,,Deze beleggers moeten laten zien hoe zij met bedrijven in gesprek gaan om hun prestaties op het vlak van duurzaamheid gaan verbeteren. Als zij dat niet doen moeten ze uitleggen waarom niet. Die grote aandeelhouders kunnen veel invloed uitoefenen op het duurzaamheidsbeleid van grote bedrijven.”

Lees het originele EU persbericht (engelstalig)