Een grote groep koplopende ondernemingen, waaronder Unilever, Philips, Ikea en verschillende partners van De Groene Zaak, wil dat de Europese lidstaten ambitieuzere klimaatdoelen formuleren tijdens de aanstaande Europese Raad van 23 en 24 oktober. Een oproep daartoe is vandaag gepubliceerd. Volgens de bedrijven is een bindende doelstelling van 40% energiebesparing, 40% duurzame energieopwekking en veel meer dan 40% CO2-reductie noodzakelijk om klimaatverandering een halt toe te roepen.

In hun oproep aan de regeringsleiders stellen zij dat een combinatie van drie sterke doelstellingen een voorwaarde is om de ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing te versnellen, te komen tot een grotere energie-onafhankelijkheid en duurzame economische groei en meer groene banen veilig te stellen.

Volgens De Groene Zaak-directeur Marga Hoek, een van de initiatiefnemers van de oproep, loopt de politiek loopt steeds meer achter op het bedrijfsleven. Hoek: “Met dit signaal vragen bedrijven die verder denken dan de dag van morgen om stevige kaders, om zo hun business op een duurzame manier te kunnen laten groeien. Vaak wordt gedacht dat wij uit zijn op business as usual. Het tegenovergestelde is waar: we streven juist naar business as unusual. Daar zitten de kansen en dat is onze toekomst.”

Paul Polman, CEO van Unilever, onderstreept de noodzaak voor actie: “We weten dat de economische kosten van niets doen nu groter zijn dan de kosten van wel iets doen. Om van de Klimaatconferentie van de VN volgend jaar in Parijs een succes te maken moet Europa zichzelf stevige doelen stellen op het gebied van energiebesparing en de reductie van broeikasgassen, en hiermee een voorbeeld voor de wereld zijn. Het recente New Climate Economy Report geeft glashelder weer dat investeren in energie-efficiency en duurzame energiebronnen de juiste keuze is voor bedrijven. Onze politici moeten nu leiderschap tonen. Van hen hebben we helderheid, vertrouwen en lef nodig, want zonder de juiste beleidskaders en politieke signalen zullen zelfs de meest vastberaden bedrijven niet het niveau halen dat nodig is om het verschil te maken.”

Bert van der Els, CEO van Heijmans, zegt de oproep ten volle te steunen. “Duurzaamheid staat bij Heijmans al jaren hoog op de agenda. Ook de markt ontwikkelt zich op dit gebied. We hebben onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen daarom herijkt vanuit het besef dat het uitspreken van ambitie de eerste stap is en we niet verder komen door voor veilige, gemakkelijke doelen te kiezen. We rekenen er graag op dat anderen dat ook doen.”

Ook Interface-topman Rob Boogaard denkt dat Europa veel te weinig ambitie toont. “Met de gigantische transities in de energievoorziening om ons heen is het cruciaal dat Europa het heft in handen neemt en het grote potentieel van een lage-emissie economie ontgrendelt. Om deze verandering te maken zijn bindende doelstellingen niet ‘nice to have’, maar essentieel. Europese politici moeten de lat hoog leggen. Net als wij dat deden in 1994, toen we bepaalden om in 2020 geen enkele impact meer te hebben op het milieu.”

De Declaration wordt ook gesteund door de partners Eneco, Heijmans, Interface, ASN Bank, Qurrent en Rooftop Energy van De Groene Zaak.

De volledige tekst van de oproep is te vinden op www.degroenezaak.com/2030declaration.pdf.

Bedrijven die deze oproep willen steunen kunnen dit doen door deze op Twitter te verspreiden met vermelding #EU2030.