European Development Days: debat over rol private sector in SDG’s

Tijdens een ontbijtvergadering, waaraan naast Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen, onder meer ook de CEO’s van Brussels Airlines, Delhaize en Unilever deelnamen, bespraken minister De Croo en de CEO’s hoe bedrijven mee hun schouders kunnen zetten onder de uitvoering van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) werden door de Verenigde Naties goedgekeurd om tegen 2030 extreme armoede te bannen, onze planeet te beschermen en menselijke ontwikkeling te stimuleren. De SDG’s erkennen voor het eerst expliciet de belangrijke rol van de privésector op het vlak van internationale ontwikkeling.

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: “Sinds de ondertekening van de SDG’s heeft de Antwerpse haven zich geëngageerd tot het mee realiseren van deze doelstellingen in het kader van een duurzame ontwikkeling. Ons tweejaarlijks duurzaamheidsverslag, onze duurzaamheidsaward.. getuigen stuk voor stuk van onze ambitie om de Antwerpse haven koploper te laten zijn in het creëren van duurzame toegevoegde waarde. Het was dan ook met veel plezier dat ik inging op de uitnodiging van Vice-Premier Alexander De Croo om deel te nemen aan het Power Breakfast dat werd georganiseerd bij aanvang van de European Development Days. Duurzame ontwikkeling kan inderdaad maar gerealiseerd worden dankzij samenwerking, over de grenzen van de verschillende bedrijven en sectoren heen, en daar dragen we graag ons steentje toe bij.”

Alexander De Croo: “Als we tegen 2030 extreme armoede willen bannen en onze planeet beter willen beschermen, dan hebben we de privésector nodig. Donorlanden als België kunnen die klus niet op hun eentje klaren. Bedrijven staan klaar om mee hun schouders te zetten onder de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Bedrijven die duurzame ontwikkeling omarmen zijn betere bedrijven. En een internationaal ontwikkelingsbeleid zonder samenwerking met de privésector kan nooit duurzaam zijn. Daar ben ik na vandaag des te meer van overtuigd.”

Pleitbezorger

Minister De Croo was bijzonder tevreden over de aanwezigheid van Paul Polman bij het gesprek met de Belgische CEO’s. De CEO van Unilever is internationaal één van de pleitbezorgers om de privésector nauw te betrekken bij de uitvoering van de Sustainable Development Goals. Hij is tevens voorzitter van de World Business Council for Sustainable Development, lid van de International Business Council van het World Economic Forum en lid van de Board van de UN Global Compact.

Paul Polman, CEO Unilever: “De Sustainable Development Goals bieden grote economische kansen, mits bedrijven en overheden de handen in elkaar slaan. De waarde van de SDG’s wordt tegen 2030 jaarlijks geschat op 12 biljoen dollar met een potentieel om 380 miljoen nieuwe banen te creëren. Er is simpelweg geen business case voor armoede en er is nog nooit een beter moment geweest dan nu om een betere toekomst voor ons allen te creëren.”

European Development Days

Vandaag en morgen lopen in Brussel de European Development Days. Nauwer samenwerken met de privésector en het belang van investeringen voor internationale ontwikkeling spelen in deze editie een centrale rol. Ook het Belgisch internationaal ontwikkelingsbeleid focust steeds meer op het belang van duurzame en inclusieve economische groei om in partnerlanden te komen tot duurzame ontwikkeling.

Belgisch SDG Charter

Eind vorig jaar lanceerde Alexander De Croo het Belgisch SDG Charter dat het bewustzijn rond de ambitieuze ontwikkelingsagenda bij de Belgische privésector doen groeien. Het charter werd ondertussen al door meer dan 100 bedrijven en organisaties ondertekend.

Het Belgisch SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling schetst het engagement van de Belgische privésector, middenveld en de publieke sector op basis van de 5 P’s van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen: People, Planet, Profit, Peace en Partnerschappen. Het Charter focust op drie concrete thema’s: (1) gezondheid, (2) hernieuwbare energie, (3) landbouw en voeding en voorziet ruimte voor het uitwerken van nieuwe thema’s door de groep van ondertekenaars. Het Belgisch duurzaamheidsnetwerk The Shift begeleidt het ganse proces.

Deelnemers

• Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking
• Jacques Vandermeiren, CEO Haven van Antwerpen
• Paul Polman, CEO Unilever
• Michel Croisé, CEO Sodexo
• Nicolas de Borman, CEO Bluesquare
• Bernard Gilliot, Voorzitter VBO
• Bernard Gustin, CEO Brussels Airlines
• ·Mario Huyghe, CEO Belgium/Luxemburg Philips
• Denis Knoops CEO Delhaize
• Thomas Leysen  Voorzitter Umicore en voorzitter van The  Shift
• Wim Parys, Vice President J&J
• Chris Prengels CEO Tiger Power
• Vimal Shah, CEO of BIDCO Africa Group
• Sophie Souied CEO Unilever Belgium
• Thomas Van Craen CEO, Triodos
• Bogdan Vanden Berghe, CEO 11.11.11
• Bruno Van der Pluijm, CEO Directoraat Generaal Ontwikkelingssamenwerking van de FOD Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel
• Saskia Van Uffelen, CEO Ericsson
• An Vermeersch, Vice President GSK

Share Button