Europa’s nieuwe duurzame groeistrategie verankert de SDG’s

Bron
SDGs.be

Europa verandert zijn jaarlijkse groeianalyse in een jaarlijkse duurzame groeistrategie in het Europees Semester. Ook de SDG’s krijgen een plaats in dit economisch beleid.

Elke jaar spendeert Europa de eerste zes maanden aan het uitstippelen van zijn begrotings- en economisch beleid in het Europees Semester. Dit beleid zet vooral in op structurele hervormingen om economische groei en werkgelegenheid te stimuleren en extreme economische ongelijkheden over landsgrenzen heen te verkleinen. Ook het Europees begrotingsplan wordt hier bepaald.

De jaarlijkse duurzame groeistrategie doet zijn intrede 

Dit jaar doopt de commissie zijn jaarlijkse groeianalyse om tot een jaarlijkse duurzame groeistrategie. Deze duurzame groeistrategie bepaalt de globale prioriteiten voor de Europese economie en werkgelegenheid. Deze prioriteiten zijn de basis voor landspecifieke plannen die de lidstaten in de lente opstellen.

Wat betekent deze verandering?

De naamverandering weerspiegelt Von der Leyen’s focus op een duurzaam en inclusief economisch model. Mens en klimaat worden steeds meer naar voren geschoven als een Europese prioriteit. De jaarlijkse duurzame groeistrategie presenteert een aangepast groeimodel met een focus op duurzaamheid. Volgens de Commissie zijn er vier domeinen waar lidstaten op moeten inzetten voor een duurzaam en meer inclusief economisch model: ecologische duurzaamheid, productiviteit, macro-economische stabiliteit en rechtvaardigheid. De commissie schuift ook de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s naar voren als cruciaal hulpmiddel voor dit nieuw duurzaam groeimodel.

Welke rol spelen de SDG’S in dit voorstel?

Het voorstel pleit voor een integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s in het Europees Semester. Op deze manier komen mens en planeet meer naar de voorgrond in het economisch beleid.

Om de SDG’s te bereiken zijn er bijdragen nodig van alle niveaus, van EU instellingen tot lidstaten. Lidstaten moeten krachten bundelen, klinkt het in het voorstel. Het laatste decennia heeft het Europees Semester zich ontpopt tot het platform bij uitstek om nationaal economisch en werkgelegenheidsbeleid te coördineren. Aandacht voor de SDG’s in het Europees semester zal de mainstreaming van de SDG’s in het economisch en werkgelegenheidsbeleid enkel ten goede komen.

Ook de landspecifieke plannen van de lidstaten zullen een luik rond SDG-analyse en monitoring bevatten. Op basis hiervan zal de commissie in mei 2020 landspecifieke aanbevelingen formuleren. Deze aanbevelingen zullen aandacht schenken aan de nationale bijdragen voor specifieke SDG’s die essentieel zijn voor het economisch en werkgelegenheidsbeleid.

Wat gebeurt er nu me dit voorstel? 

Dit commissievoorstel wordt voorgelegd aan het comité voor werkgelegenheid en het comité voor sociale bescherming. Normaal gezien formuleert de raad voor Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) tegen maart 2020 een finaal ontwerp.

Meer info over het Europees Semester vind je in dit samenvattingsdocument.

Share Button