Eumedion steunt de oproep van de Commissie Van Manen om de Code Tabaksblat na zeven jaar te actualiseren. Eumedion gaat graag in overleg met de overige ‘schragende partijen’ – zoals VNO-NCW, VEUO, FNV en VEB – om het proces van herziening van de code op korte termijn in gang te zetten. De uitkomsten van de door de Commissie Van Manen uitgevoerde evaluatie van de code bieden goede aanknopingspunten voor concrete wijzigingsvoorstellen. Eumedion steunt ook de suggestie van de Commissie Van Manen om de code vervolgens met een vaste regelmaat te evalueren (bijvoorbeeld elke twee jaar) en zonodig te wijzigen. Dit is in het buitenland al gebruikelijk.

Eumedion is met de Commissie Van Manen van mening dat het hoog tijd is om de Nederlandse corporate governance code aan te passen. De laatste wijziging dateert van 2008. Sindsdien is het Nederlandse beursgenoteerde bedrijfsleven een aantal schandalen rijker en een aantal illusies armer. De Commissie Van Manen stelt zich naar aanleiding van de schandalen terecht de vraag of de code niet meer aandacht zou moeten besteden aan de houdbaarheid van de strategie van een onderneming op de lange termijn, aan de implementatie en de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en aan de maatschappelijke aspecten van het ondernemen.

Eumedion zou de Commissie Van Manen ook de suggestie willen meegeven om te overwegen de namen van de ondernemingen weer te geven die de ‘pas-toe-of-leg-uit-regel’ van de code structureel aan hun laars lappen. Eumedion vindt het al wel een goede zaak dat de Commissie de namen van de ondernemingen noemt die een self assessment van de naleving van de code hebben gemaakt en de Commissie hierover hebben geïnformeerd. Hieruit blijkt dat bijna 25% van de beursgenoteerde ondernemingen, waaronder Ten Cate, Wereldhave, Brill, Grontmij, ICT, Nedap, Neways en Stern, hieraan niet heeft willen meewerken. Dat is zeer teleurstellend en roept de vraag op of alle beursgenoteerde ondernemingen nog wel geloven in zelfregulering op het terrein van corporate governance.