Eumedion steunt in grote lijnen de voorstellen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om de onafhankelijkheidsregels voor accountants aan te scherpen. 

Eumedion is het eens met het voorstel dat accountantskantoren in de toekomst geen sponsorrelatie meer mogen hebben met organisaties die tegelijk door hen worden gecontroleerd. Ook steunt Eumedion het voorstel om geen onderscheid meer te maken tussen de diverse controlewerkzaamheden: een accountant die een duurzaamheidsverslag controleert moet aan dezelfde onafhankelijkheidsregels voldoen als die bij de controle van de jaarrekening. Eumedion is verder met de NBA van mening dat het aannemen of geven van geschenken aan opdrachtgevers aan banden moet worden gelegd. Eumedion is het eens met de voorgestelde systematiek om persoonlijke giften en ‘uitingen van gastvrijheid’ boven een grens van € 50 niet te verbieden, maar om hierbij wel extra uitleg te vragen.

Zie de Eumedion-reactie op het NBA-consultatiedocument.