De Europese Commissie speelt een belangrijke rol in het bevorderen en agenderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Naast het formuleren van een MVO-beleid, heeft de Commissie recent regelgeving ontwikkeld die transparantie rond impact op milieu en maatschappij door ondernemingen bevordert. Van groot belang hierbij is dat een gelijk speelveld wordt bewaakt. Dit laat Eumedion aan de Europese Commissie weten in haar vandaag verzonden reactie op een consultatie over het gevoerde en toekomstige MVO-beleid van de Europese Commissie.

Volgens Eumedion is verantwoord ondernemen primair een taak van de ondernemingen zelf, maar het belang van lange termijn waardecreatie raakt aan de maatschappij als geheel.  Ondernemingen hebben de verantwoordelijkheid om de negatieve impact van hun activiteiten op stakeholders tot een minimum beperken en naar duurzame groei op lange termijn te streven. Deze ontwikkeling kan rekenen op toenemende interesse van institutionele beleggers die duurzaamheidsindicatoren laten meewegen in hun beleggingsbeleid.