Eumedion propageert een ‘zero tolerance’-aanpak ten aanzien van corruptie. Ondernemingen dienen een anti-corruptiebeleid te hebben waarvan verwacht mag worden dat het effectief is tot in de verste dochtermaatschappijen. De accountant heeft daarbij tot taak te wijzen op eventuele tekortkomingen in de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen ten aanzien van corruptie. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingestuurde commentaar op de door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) opgestelde concepthandreiking over de rol van de accountant bij het signaleren en detecteren van corruptie.

Eumedion schrijft in haar commentaar dat de risico’s van corruptie voor beursgenoteerde ondernemingen én hun aandeelhouders groot zijn. Als corruptie wordt opgemerkt, leidt dit veelal tot aansprakelijkheden en beschadiging van reputatie die in sommige gevallen de marktpositie en zelfs de continuïteit van de onderneming kunnen bedreigen. Vanuit dat oogpunt vindt Eumedion dat alle gevallen van corruptie van materieel belang zijn, ongeacht de kwantitatieve omvang. Eumedion roept de NBA dan ook op om de kwantitatieve factoren bij het beoordelen van materialiteit in de handreiking te laten vervallen.

Klik hier voor het Eumedion-commentaar op de NBA-concepthandreiking over corruptie.

Klik hier voor de bijlage bij het Eumedion-commentaar (reactie op eerdere NBA-discussienota over fraude).