Een groeiend aantal institutionele beleggers betrekt duurzaamheidsaspecten bij het nemen van beleggingsbeslissingen, en een steeds groter aantal van hen integreert duurzaamheidsrisico’s in de standaard beleggingsanalyse. Maar er is ruimte voor verbetering, met name waar het gaat om transparantie van niet-financiële informatie vanuit beursondernemingen. De betrouwbaarheid van deze informatie is nog niet vergelijkbaar met de betrouwbaarheid van financiële informatie. Dat is de boodschap van Eumedion aan de Europese Commissie in de vandaag ingediende beantwoording op de consultatie over lange termijn- en duurzaam beleggen.

Hoewel vooral grote institutionele beleggers vergevorderd zijn met het integreren van factoren rond goed bestuur, mens en milieu (ESG), kunnen de bijkomende kosten voor kleine partijen een barrière vormen voor verduurzaming van het beleggingsbeleid. Eumedion wijst er wel op dat het ook voor kleine partijen mogelijk is ESG-factoren mee te wegen, bijvoorbeeld door het voeren van dialogen over duurzaamheidsissues met een beperkte groep ondernemingen, al dan niet gezamenlijk met andere institutionele beleggers.

Wetgevers en toezichthouders hebben volgens Eumedion een rol in het verder bevorderen van lange termijn- en duurzaam beleggen. Zo zou het eenvoudiger moeten worden om een meer geconcentreerde beleggingsportefeuille aan te houden. Ook zou actief beleggen kunnen worden gestimuleerd; een actief beheerde beleggingsportefeuille leent zich beter voor ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.