Het AMerikaanse ministerie van landbouw heeft richtlijnen opgesteld waaraan biologisch (organic) voedsel moet voldoen. Wanneer aan de eisen voldaan wordt, krijgt het product een officieel keurmerk. Op deze manier kan de consument dus bewust GM-voedsel mijden. In Europa is het nog niet mogelijk GM-vrij voedsel te onderscheiden.

Het heeft de Amerikaanse overheid tien jaar gekost om de regels op te stellen. Overige eisen zijn geen gebruik van bestrijdingsmiddelen of hormonen door de boeren en geen toediening van antibiotica aan het vee. Het keurmerk zegt alleen iets over de wijze van produceren en biedt dus geen garanties voor de kwaliteit van het voedsel.

Biologisch voedsel zit sterk in de lift in Amerika. De hierin gespecialiseerde supermarktketen Fresh Fields groeit de laatste tijd onstuimig. Een meerderheid van de Amerikanen is volgens opiniepeilingen daarnaast voor het informeren over GM-voedsel door etikettering. Waarschijnlijk zal de populariteit van het biologisch voedsel dus de komende tijd extra toenemen.