“We zochten een gasleverancier die ons groen gas kon leveren en met Essent hebben we deze gevonden”, aldus Bart Jan Krouwel, Directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de Rabobank. “Door groen gas af te nemen, verlagen we onze CO2-uitstoot en benadrukken we onze klimaatneutrale bedrijfsvoering. Daarnaast is het zorgen dat we zo weinig mogelijk gas verbruiken nog belangrijker dan het groen in te kopen”. Ook Essent is uitermate tevreden met het gesloten contract. “Groen gas is de verzamelnaam voor gas dat vrijkomt bij vergisting van organisch materiaal. Het ruwe product is niet direct geschikt voor bijvoorbeeld het verwarmen van woningen en kantoren. Essent verwerkt daarom het ruwe product en zodra het voldoet aan zorgvuldig gestelde eisen, kunnen we het vrijgeven via het bestaande aardgasnetwerk”, vertelt Hannie Preuter namens Essent B2B, het bedrijfsonderdeel voor grootzakelijke klanten.
“De productie van groen gas is in meerdere opzichten goed voor het milieu, het voorkomt dat methaan als broeikasgas in de atmosfeer komt en de CO2 die bij de verwerking wordt afgevangen, kan in zuivere vorm worden ingezet in bijvoorbeeld de glastuinbouw of industrie.”

De Rabobank en Essent starten binnenkort een onderzoek naar productiemogelijkheden van groen gas. Uitgangspunt daarbij zal zijn samenwerking om verdere innovaties in de groen-gasketen mogelijk te maken.