Worldfavor, een in Stockholm gevestigd duurzaamheidsplatform dat bedrijven en organisaties wereldwijd in staat stelt eenvoudig gegevens te ontsluiten, te delen en te benutten om inzichten te verwerven en duurzame acties mogelijk te maken, heeft een enquête uitgebracht over de stand van zaken op het gebied van duurzame beleggingen. Uit het Worldfavor onderzoek blijkt dat 92% van de beleggers de duurzaamheid van hun beleggingsportefeuille goed in de gaten houdt.

De belangstelling van beleggers voor milieu, maatschappij en governance (ESG) is de afgelopen jaren toegenomen, wat de wereldwijde kapitaalstroom in de richting van een duurzamer beleggingslandschap heeft beïnvloed. ESG-cijfers worden gebruikt om impact-gedreven KPI’s te communiceren, in plaats van alleen winst-gedreven KPI’s. Worldfavor ondervroeg bijna 40 respondenten, die vooral actief zijn in de IT-, energie- en gezondheidssector, om in kaart te brengen hoe ESG en duurzaamheid zijn geïntegreerd in de huidige manier van werken van beleggers.

Duurzaamheid is belangrijk voor beleggers, maar het nauwkeurig monitoren van duurzaamheid van bedrijven is moeilijk

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor beleggers. Uit het Worldfavor onderzoek blijkt dat 92% van de beleggers de duurzaamheid van hun beleggingsportefeuille monitoren en 73% zegt te kijken naar duurzaamheid KPI’s voordat ze investeren in een bedrijf. Dit toont hoe belangrijk het voor een bedrijf is om transparant en open te zijn over haar duurzaamheidsacties. Bovendien geeft drie op de vijf respondenten aan het monitoren van duurzaamheid te zien als een kans op een hoger rendement terwijl risico’s worden beperkt. Een ander belangrijk inzicht uit het rapport is dat zeven van de tien beleggers interne medewerkers hebben die zich bezighouden met ESG, waarvan de meesten voltijd werken. Naast het monitoren van ESG-cijfers en duurzaamheidsacties, neemt 63% van de beleggers ook ESG-KPI’s op in hun kwartaal rapportages.

Hoewel de meeste respondenten aangeven dat het monitoren van de duurzaamheid van bedrijven en het beoordelen van de duurzaamheidsgegevens van portefeuillebedrijven belangrijk is, is dit volgens 58% van de respondenten moeilijk om te doen. Een gebrek aan openbare data, moeilijkheden bij het verzamelen van data en een slechte kwaliteit van de data maken het voor beleggers lastig om een duidelijk overzicht te krijgen van de ESG-cijfers en de duurzaamheidsacties van een bedrijf. Deze uitdagingen bij het zoeken naar accurate gegevens maakt het voor beleggers moeilijk om een weloverwogen beslissing te nemen.

Transparantie is de sleutel

Andreas Liljendahl, CEO van Worldfavor, zegt: “Beleggers zien steeds meer de monetaire waarde van duurzame investeringen. Een bedrijf dat proactief met zijn eigen impact omgaat, moet ook transparant zijn. Die bedrijven zijn beter bestand tegen veranderingen en zullen waarschijnlijk ook winstgevender zijn.” Volgens het Worldfavor onderzoek houdt 97% van de beleggers die duurzaamheid monitoren ook bij of hun portfoliobedrijven zowel korte als lange termijn duurzaamheidsdoelen hebben opgesteld. Transparant zijn over duurzaamheid en ESG-doelen is voor bedrijven dus cruciaal om beleggers voor zich te winnen.

Ruimte voor verbetering

De enquête van Worldfavor maakt duidelijk dat duurzaamheid voor veel beleggers een prioriteit is en dat een meerderheid duurzaamheid in hun portefeuille bijhoudt, maar dat het verkrijgen van gegevens een grote uitdaging is. Veel beleggers missen nog de processen die duurzaamheid KPI’s integreren als de standaard, en problemen met de verzameling van gegevens en de kwaliteit van gegevens zijn vaak terug te zien in de betrouwbaarheid van het eindresultaat. “Deze enquête laat ons zien dat er nog ruimte is voor verbetering als het gaat om de integratie van ESG en duurzaamheid in de beleggingssector, en we weten dat Worldfavor beleggers tijdens deze reis kan helpen”, concludeert Liljendahl.

Over de enquête

De enquête werd tussen juli en oktober 2021 uitgevoerd door Worldfavor. De respondenten waren afkomstig uit de beleggingssector uit alle continenten. In totaal hebben 38 respondenten meegedaan aan de enquête met 27 meerkeuze- en open vragen over duurzaam beleggen.

Het rapport over de staat van duurzaam beleggen 2021 is een poging van Worldfavor om te begrijpen hoe beleggers, met name VC- en PE-bedrijven, werken met duurzaamheid en ESG-metrics.

Lees hier meer over het onderzoek.

Wordfavor is present op het 20ste Nationaal Sustainability Congres op 11 november 2021 met een themasessie en een stand op de Sustainability Fair!