Om de klimaatdoelstellingen te behalen, heeft de overheid bepaald dat vanaf 1 januari 2023 alle Nederlandse kantoorgebouwen van 100m2 en groter verplicht een energielabel C of hoger moeten hebben. Hoewel een aantal kantoorgebouwen voldoet aan deze verplichting, is er voor de grote meerderheid van gebouwen nog werk aan de winkel.

De energielabel C-verplichting

Alle panden in Nederland waar het energieverbruik voornamelijk pandgebonden is (en dus grotendeels wordt bepaald door het gebouw zelf), zijn labelplichtig. Voor kantoren geldt vanaf januari 2023 daarnaast dat dit minimaal een label C moet zijn. De RVO schat dat er ongeveer 62.000 labelplichtige panden zijn. Maar slechts 34% heeft daadwerkelijk een label C of beter. 12% van de kantoren heeft een label D of slechter. En maar liefst 54% heeft nog helemaal geen label geregistreerd.

Werk aan de winkel

“Een energielabel D is doorgaans redelijk gemakkelijk omhoog te krikken”, zegt Niels Lubbinge, Product Manager New Services B2B bij ENGIE. “Maar als je van een lager energielabel omhoog wilt, moet je in actie komen. Je komt namelijk al snel bij bouwkundige ingrepen uit. En als er een aannemer ingeschakeld moet worden, moet je rekening houden met lange wachttijden.”

Lubbinge vreest ook dat aanvragen op het laatste moment zullen ophopen. “Dit hebben we in het verleden gezien bij deadlines voor verschillende energie-audits. Ondernemers wachten af tot het laatste moment, en komen dan in de problemen omdat auditeurs en aannemers de vraag niet tijdig aankunnen.”

Het aantal labelregistraties is dit jaar enigszins afgevlakt (een stijging van slechts zo’n 9% in de eerste helft van 2020, vergeleken met een sterke lineaire stijging in de voorgaande jaren), mogelijk als gevolg van de coronacrisis. Wanneer deze afvlakking ook in 2021 aanhoudt, wordt het lastig om de doelstellingen van de labelplicht te behalen. Deze afvlakking in het aantal registraties moet daarom omgezet worden in een inhaalslag. Lubbinge adviseert dan ook om op korte termijn een energieprestatie-adviseur in te schakelen. “Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent”, zegt Lubbinge. “Daarnaast krijg je een beter inzicht in welke maatregelen rendabel zijn, zodat je gericht kunt investeren in de verduurzaming van het pand.”