Energiebesparing in bestaand vastgoed is een belangrijk element binnen de Nederlandse energie-ambities. De gebouwde omgeving veroorzaakt 35% van het energieverbruik en biedt een groot besparingspotentieel. Het terugdringen van het energiegebruik helpt bedrijven kosten te besparen, creëert werkgelegenheid, verbetert de concurrentiekracht en laat de CO2 uitstoot dalen. De aandacht voor energiebesparing in vastgoed vormt ook een opstap naar het circulair gebruik van gebouwen. Dit stelt het ING Economisch Bureau in een vandaag verschenen update over energiebesparing in vastgoed. 

Verplichte maatregelen utiliteitsbouw vertegenwoordigen groot besparingspotentieel

De uitwerking van het Energieakkoord uit 2013 vordert, en dan met name in de woningmarkt. In aanvulling op de afspraken uit het akkoord ligt er ook veel potentie in de utiliteitsbouw. In de Nationale Energieverkenning stelt het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) dat het daadwerkelijk doorvoeren van alle wettelijk verplichte besparingsmaatregelen in utiliteitsgebouwen een potentieel van 29 PetaJoule vertegenwoordigt. Dat betekent dat in kantoren, winkels, bedrijfsgebouwen en bij zorg- en onderwijsinstellingen alleen al met die maatregelen het jaarverbruik van ruim 450.000 huishoudens kan worden bespaard.

Energiebesparing opstap voor circulair gebruik vastgoed

De toegenomen aandacht voor optimalisering van de bestaande gebouwenvoorraad hangt mede samen met de lagere nieuwbouwbehoefte en het besef dat er veel verbeterpotentieel is in huidige gebouwen. Veel woningen, kantoren, winkels en gebouwen van instellingen stammen uit een tijd waarin de energetische prestaties aan minder strenge voorwaarden moesten voldoen. Meer en meer worden eisen aangescherpt en komt het circulair gebruik van gebouwen hoger op de agenda. Bij circulair gebruik wordt gestreefd om in alle levensfases van een gebouw rekening te houden met het verminderen van benodigde grondstoffen en de inzet van hernieuwbare energie. Jan van der Doelen, sectormanager Bouw, Onroerend Goed en Leisure: “In Nederland lopen we niet voorop met hernieuwbare energie en energiebesparing maar we hebben ons binnen Europa wel aan ambitieuze afspraken gecommitteerd. Efficiënter gebruik van energie in utiliteitsgebouwen is een deel van de oplossing maar vraagt wel gezamenlijke toewijding in de keten en regie van de overheid.”