Hoewel geschreven op initiatief van energiebedrijf E.ON, bevat Enerconomy nadrukkelijk niet de visie van E.ON. Het bedrijf gaf de redactie volledige vrijheid in het samenstellen van de inhoud. De veelheid en diversiteit van meningen en inzichten moet de discussie over energie een impuls geven. De interviews zijn gebaseerd op de scenario’s van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Die voorspellen wereldwijd een enorme toename in het gebruik van energie.

Volgens Joost van Dijk hangen “CO2-uitstoot, voorzieningszekerheid en de prijs van energie op complexe wijze met elkaar samen. En zijn er voor elke vraag weer talloze antwoorden. Niemand heeft de absolute waarheid in pacht. Ook E.ON niet. Niemand kan exact zeggen hoe vraagstukken van milieu, energieprijzen en de beschikbaarheid van brandstoffen zich de komende decennia zullen ontwikkelen. E.ON ziet het als zijn verantwoordelijkheid een strategie te kiezen die recht doet aan alle, uiteenlopende eisen. Tegelijkertijd blijven we openstaan voor nieuwe mogelijkheden en ideeën.”