De aandeelhouderscommissie, Eneco en een consortium geleid door Mitsubishi Corporation hebben overeenstemming bereikt over de voorgenomen verkoop van alle aandelen Eneco voor een totale aandelenwaarde van in totaal EUR 4.1 miljard.

Het consortium heeft het beste bod gedaan voor de aandeelhouders en alle overige stakeholders van Eneco, waaronder de medewerkers, met de beste voorwaarden, waaronder prijs en transactiezekerheid.

Mitsubishi Corporation (80%) en Chubu (20%) zullen de voorgenomen transactie volledig uit eigen middelen financieren.

Mitsubishi Corporation en Chubu zijn aandeelhouders met een lange termijn horizon, met volledige steun voor versterking van de duurzame strategie van Eneco. Het consortium gaat Eneco internationaal verder uitbouwen:

  • Eneco wordt het Europese centrum van alle energie-gerelateerde activiteiten van Mitsubishi Corporation, een wereldspeler met grote ambities op het gebied van de energietransitie, en Chubu, het derde grootste energiebedrijf van Japan met ongeveer 10.2 miljoen consumentencontracten en een focus op niet-fossiele energiebronnen
  • Mitsubishi Corporation wil een deel van haar offshore windactiviteiten (meer dan 400 megawatt) onderbrengen bij Eneco

Eneco blijft intact als een geïntegreerd en zelfstandig Nederlands energiebedrijf:

  • de merken van Eneco, de bedrijfscultuur en de bedrijfsidentiteit blijven ongewijzigd
  • de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd
  • het hoofdkantoor van Eneco blijft gevestigd in Rotterdam

Eneco’s huidige kredietwaardigheid (nu BBB+ onder S&P) zal naar verwachting profiteren van de financiële slagkracht van de nieuwe aandeelhouders.

Ruud Sondag zal na afronding van de voorgenomen transactie aftreden als CEO en aanblijven als senior adviseur. Hij zal worden opgevolgd door een Nederlandse CEO. Eneco Chief Customer Officer Hans Peters en een nog bekend te maken vertegenwoordiger van Mitsubishi Corporation zullen aan de huidige raad van bestuur worden toegevoegd.

Het thans bereikte akkoord is aangegaan door de aandeelhouderscommissie. De 44 gemeentelijke aandeelhouders krijgen de komende periode de mogelijkheid definitief te besluiten om tot de verkoop van hun aandelen over te gaan

Het thans bereikte akkoord wordt unaniem gesteund door de raad van bestuur en raad van commissarissen van Eneco, die deze overeenkomst in het belang van Eneco en alle stakeholders achten.

De centrale ondernemingsraad van Eneco is positief gestemd over Mitsubishi Corporation en Chubu als toekomstige aandeelhouders en heeft onvoorwaardelijk positief geadviseerd over de voorgenomen transactie.

De Ondernemingskamer zal worden verzocht de enquêteprocedure te beëindigen.