Bouw- en vastgoedbedrijven, opdrachtgevers en overheden maken nu nog gebruik van verschillende prestatie-instrumenten, zoals GreenCalc+ , Eco-quantum of de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor duurzaam bouwen (GPR). Dat zijn instrumenten die met één totaalcijfer of een cijfer per thema de prestatie van de duurzaamheid van een gebouw of van de gebouwde omgeving uitdrukken. Bovendien beperkt duurzaam bouwen zich nog voornamelijk tot aansprekende en vernieuwende gebouwen en bouwwerken.

Aansluiting buitenland
Door één meetmethode te gebruiken verwachten de bestuurders uit de
bouw- en vastgoedsector dat duurzaam bouwen gemeengoed kan worden. Het Rijk moet daarvoor als regelgever de regie naar zich toe trekken, vindt de bouw- en vastgoedsector. Belangrijke voorwaarde is dat de gekozen meetmethodiek moet aansluiten op de methodes die in het buitenland worden gebruikt.

Beter inzetten
Verder bleek tijdens de conferentie dat nieuwe woningen met een geringe investering veel duurzamer kunnen worden gebouwd of verbouwd.
Om woningeigenaren te stimuleren duurzaam te bouwen of verbouwen moeten overheden bestaande instrumenten beter inzetten, menen bestuurders. Zij denken dan aan de Regeling groenprojecten (stimuleert projecten die een positief effect op het milieu hebben) en het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw (verleent garanties aan geldgevers voor leningen voor nieuwbouw, woningverbetering, aankoop van woningen).

Meer met minder
In de al bestaande gebouwen is ruimte voor CO2-vermindering, energiebesparing en verlaging van de milieu-effecten, vinden de bestuurders. Overheid en bedrijfsleven maakten begin 2008 afspraken in het convenant ‘Meer met minder’ om gebouweigenaren en huurders zo eenvoudig mogelijk en zonder hogere maandlasten energie te laten besparen. Aan die afspraken mag harder worden getrokken volgens de
bouw- en vastgoedsector. Anders worden de beleidsdoelen niet gehaald.
Belangrijk aandachtspunt hierbij is een eenduidige communicatie, zodat eigenaren het nut van maatregelen vanzelfsprekend vinden en tot actie overgaan.

KADO
VROM organiseerde de conferentie naar aanleiding van de Kabinetsbrede Aanpak voor Duurzame Ontwikkeling (KADO). Het kabinet wil duurzame ontwikkeling versterken door het eigen beleid te combineren met acties van bedrijven, consumenten en organisaties. Eén van de thema’s uit de KADO is duurzaam bouwen en verbouwen. Tijdens de conferentie zijn afspraken gemaakt hoe we met elkaar verder gaan met dit thema.