Als er één activiteit is die we tijdens de Coronajaren minder hebben gedaan dan is dat vliegen. Niet alleen zakelijk werd er beduidend minder gevlogen, maar ook tijdens de vakantie bleven Nederlanders dichterbij huis en vlogen we nauwelijks. We (her)ontdekten massaal al het moois dat ons eigen land te bieden heeft en hoe prachtig onze buurlanden zijn. Het aantal vakantievluchten begon voor de lockdown van januari 2022 langzaam weer te stijgen. Maar tegelijkertijd ligt het aantal zakelijke vliegkilometers nog steeds flink lager dan voor Corona.

Er waren tijden waarin medewerkers voor een workshop even op en neer vlogen naar Amerika. Komen die tijden weer terug? Inmiddels weten we dat vliegen een negatieve impact heeft op het milieu. Er komt niet alleen veel CO2 vrij bij het verbranden van kerosine, maar ook andere emissies en fysieke verstoringen. Deze non CO2-effecten zorgen ervoor dat vliegen wel drie keer zo schadelijk is al we dachten. Goed voor het klimaat dus, die enorme daling van het aantal zakelijke vliegkilometers. Maar blijft dit in de toekomst zo? Als het aan Arcadis ligt wel. Natuur & Milieu sprak met Elske de Jong (Manager Duurzame Bedrijfsvoering) over het mobiliteitsbeleid bij Arcadis.

Helft minder vliegkilometers in 2025

Elskes werkgever Arcadis opereert als advies- en ingenieursbureau in ongeveer zeventig landen. Overal waar er iets verandert in de leefomgeving werken collega’s aan duurzame plannen en ontwerpen. In de eigen bedrijfsvoering willen ze het goede voorbeeld geven met als ambitie Net Zero 2030. Arcadis heeft een heel concreet doel als het gaat om duurzame mobiliteit, namelijk: 50% minder vliegkilometers in 2025 ten opzichte van 2019 (pre-Corona).

Op dit moment is het zakelijk reizen nog niet weer echt op gang gekomen. In vergelijking tot 2019 vliegt Arcadis nu ruim 90% minder. Corona heeft eraan bijgedragen dat iedereen voelt dat minder vliegen haalbaar is, want als er iets duidelijk is geworden in de afgelopen twee coronajaren, is dat internationaal zaken doen heel effectief kan op afstand.

“Als er iets duidelijk is geworden in de afgelopen twee coronajaren, is dat internationaal zaken doen heel effectief kan op afstand”

Nu reisbeperkingen steeds meer worden opgeheven is het tijd om deze les te verankeren in beleid. Want als we het nu niet doen, vindt Arcadis, hoe kunnen ze dan hun eigen doel van nul uitstoot in 2030 voor Arcadis Nederland en de Europese klimaatdoelen van 2030 (50% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990) en 2050 (nul CO2-uitstoot) halen?

Hoe zien zakelijke ontmoetingen er uit?

Het belangrijkste uitgangspunt bij Arcadis is: ‘virtual first’. De medewerker kan eerst de afweging maken: kan deze ontmoeting online plaatsvinden? Als het nodig is om elkaar in real life te ontmoeten dan is de volgende afweging: kan ik meerdere ontmoetingen bundelden in deze reis? Door een ontmoeting met een klant, het werken aan een project en een ontmoeting met lokale collega’s te bundelen kun je het aantal reisbewegingen naar beneden brengen. In plaats van drie keer op en neer maak je één reis van bijvoorbeeld een week. Deze twee afwegingen hebben samen een enorme impact.

Is het echt nodig om elkaar fysiek te ontmoeten dan is de trein de standaard voor reizen onder de 700 kilometer. Geholpen door steeds betere verbindingen en een 1e klas zitplaats vinden medewerkers de trein een prettig vervoersmiddel.

Voor langere afstanden vliegt Arcadis waar mogelijk met een directe vlucht om extra uitstoot met stijgen en dalen te vermijden. Ook investeert het bedrijf in het SAF (sustainable aviation fuel) programma van KLM.

Elske: “de milieu-impact van vliegen is groot. Aan de start van een project gaan we met onze klanten het gesprek aan over duurzame ambities en de invulling van het project. Vaak kan dat met expertise vanuit onze lokale kantoren. Wanneer er specifieke expertise nodig is zoeken we naar een goede balans tussen fysieke en online ontmoetingen”.

Balans werk en privé

Veel medewerkers geven aan de fijne werk-privé balans van de afgelopen twee jaar te willen behouden. Reizen geeft energie door het ontmoeten van je klant en het ontdekken van nieuwe culturen. Reizen kost ook energie door tijdsverschil en lange vluchten. Door in plaats van drie korte reizen, één langere reis te maken waarbij je meerdere klanten, collega’s en een congres bezoekt is er meer ruimte voor een goede balans tussen werk en privé. Er worden in de toekomst interne communicatie campagnes opgezet om het duurzame mobiliteitsbeleid onder de aandacht te brengen bij iedereen.

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Natuur & Milieu