Bewust van de huidige uitdagingen in verband met klimaatverandering, wil Elis Group zich inzetten voor een proces om haar uitstoot te verminderen in overeenstemming met de akkoorden van Parijs en om bij te dragen aan het onder de 1,5°C houden van de temperatuurstijging in vergelijking met het pre-industriële niveau.

Met deze aanpak wil Elis:

  • Zorgen voor het juiste ambitieniveau in haar klimaatstrategie
  • Bijdragen aan de wereldwijde doelstelling om temperatuurstijging te beperken

Elis gaat de eerste van de vier fasen van het Science Based Target (SBT) initiatief in door de toezeggingsbrief te ondertekenen waarin wordt bevestigd dat de groep zal werken aan een wetenschappelijk onderbouwde doelstelling voor de vermindering van broeikasgassen.

Volgende stappen die volgen:

  • ontwikkeling van een SBT binnen 24 maanden
  • Elis’ doel indienen voor validatie
  • het doel aankondigen

Op deze manier zal de Groep tegen eind 2022 haar klimaatdoelstellingen presenteren die zijn afgestemd op de methodologie van het Science Based Target (SBT) initiatief.

Wat zijn de op wetenschap gebaseerde doelen (Science Based Targets)?

Science-Based Targets (SBT’s) zijn doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen die organisaties een traject bieden dat is afgestemd op klimaatwetenschap. Het definiëren van een SBT is een integraal onderdeel van de klimaatstrategie van Elis. Deze aanpak omvat de scopes 1, 2 en 3.

  1. Scope 1-emissies komen overeen met emissies gerelateerd aan thermisch energieverbruik (gas, stookolie, enz.)
  2. Scope 2 met emissies gerelateerd aan elektriciteitsverbruik
  3. Scope 3 met andere indirecte emissies (aankoop van goederen en diensten, woon-werkverkeer, enz. )

Eind 2022 zal Elis haar doelen presenteren.