Eerdere onderzoeksrapporten van makeITfair tonen vervuiling, kinderarbeid, bijdrage aan gewapende conflicten en ‘community displacements’. Dit zijn enkele problemen die voorkomen bij het delven van de grondstoffen die door de elektronica-industrie gebruikt worden. Momenteel gebruikt de elektronica industrie 35% van de tin en 25% van de kobalt die wereldwijd gedolven worden. Als vervolg op de Rondetafel, georganiseerd door makeITfair in januari 2008, is in april 2008 een Lijst van Uitgangspunten opgesteld. Elektronicabedrijven hebben sindsdien de eerste stappen genomen om deze kwesties aan te pakken. Zij zijn zich nu bewust van hun verantwoordelijkheid hierin. Elektronicabedrijven organiseren een ‘Extractives Stakeholder Engagement Session’ op 19 november in Washington D.C. Daar presenteert de industrie wat ze bereikt hebben de laatste paar maanden. Verder bespreken ze hun doelen voor het gebruik van duurzaam gedolven mineralen in 2009 met de aanwezige NGO’s, elektronicabedrijven, mijninitiatieven, andere eindgebruik sectoren en consumentenorganisaties. Ook vertegenwoordigers uit ontwikkelingslanden die met dit onderwerp en met de makeITfair campagne te maken hebben, zijn aanwezig.

Tijdens de vergadering benadrukt makeITfair de noodzaak voor concrete acties die nodig zijn om het leven van mijnbouwwerkers te verbeteren in landen als DR Congo, Indonesië en Zuid Afrika. Jongerenorganisatie Time to Turn biedt in Washington de door hen verzamelde handtekeningen aan aan vertegenwoordigers van telefoon- en elektronicaproducten. Ook tonen zij een korte film die de betrokkenheid van jongeren laat zien bij het duurzaam vervaardigen van elektronica. De film is gemaakt tijdens de mobielloze middag die op 25 oktober in Delft plaatsvond. Het doel van deze actie was jongeren bewuster te maken van de oneerlijke productie van onderdelen van mobiele telefoons.

Een van de toeleveringsketen die in Washington aandacht krijgt is de ‘Platinum Group Metals’ (PGM). Het nieuwe SOMO rapport A Sputtering Process: An overview of the Platinum Group Metals supply chain, is vandaag gepubliceerd. Dit rapport roept op tot meer duurzaamheid in specifieke ketens. SOMO-onderderzoeker Tim Steinweg: “De PGM toeleveringsketen wordt gekenmerkt door een hoge concentratie van bedrijven. Dit heeft grote invloed op het krachtenveld binnen de ketens. Er zijn enkele spelers met een grote inkoopkracht die dat kunnen inzetten voor meer duurzaamheid in de hele keten. Ongeacht de mogelijke moeilijkheden in het traceren, hebben alle bedrijven een verantwoordelijkheid in het creëren van een transparante en duurzame toeleveringsketen. Dit rapport identificeert twee kanalen om dit te bereiken: een proactieve benadering voor duurzaamheid in de toeleveringsketen en een toename van de mogelijkheden van duurzame recycling.”