De winnaar van de MVO-award ontvangt in januari 2004 een geldprijs en een glassculptuur tijdens een feestelijke bijeenkomst. Daarnaast kan dit bedrijf rekenen op free publicity en een positieve imago-beïnvloeding, waarmee het zich kan profileren ten opzichte van andere bedrijven. Betrokkenheid bij de maatschappij staat hier voorop.

Een deskundige werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van MKB en werkgeversorganisaties, beoordeelt of een bedrijf in aanmerking komt voor nominatie. Het accent wordt gelegd op de P van People, waarbij het onder meer gaat om het (interne) HRM beleid van de onderneming, zoals opleidingsmogelijkheden. Op extern gebied wordt bijvoorbeeld gekeken naar wat een bedrijf voor de omwonenden betekent.

De P van Planet en de P van Profit worden eveneens belicht. Hierbij wordt gedacht aan het zorgvuldig omgaan met het milieu en het beschikbaar stellen van geld voor maatschappelijke doeleinden.

De inschrijfperiode voor de MVO-award loopt van 1 juni tot en met 1 september. Begin oktober maakt de stuurgroep de nominaties voor de MVO-award 2003 bekend. De vakjury beslist over de winnaar van de MVO-award 2003.