Effectieve manieren om draagvlak te creëren voor duurzaamheid

Waarom is het creëren van draagvlak voor duurzaamheid zo moeilijk? Hoe kunt u hier het beste mee omgaan? Supply Value heeft hier tussen augustus 2016 en januari 2017 onderzoek naar gedaan. De aanbevelingen in het onderzoek zijn gebaseerd op veertien interviews met managers en inkopers die zich bezighouden met het verduurzamen van de organisatie. De betrokken organisaties zijn actief in de textielindustrie, melkverwerking, afvalverwerking, en (semi) overheid, waaronder Essenza Home, Interface, FrieslandCampina, Arla, Van Gansewinkel, NS en de Rijksoverheid.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat er twee manieren zijn waarop draagvlak gecreëerd kan worden: 1) Motiveer je medewerkers door ze te enthousiasmeren voor duurzaamheid en 2) Hef organisatorische beperkingen op.

Lees het volledige artikel van Tom Lucassen, die in het kader van zijn master Strategic Management aan de Tilburg Universiteit in samenwerking met Supply Value onderzoek heeft gedaan naar het creëren van draagvlak voor duurzaamheid.

Share Button