In 2018 begonnen de werkzaamheden op Schiphol Trade Park met de voorbelasting van de hoofdinfrastructuur. Begin 2019 heeft gebiedsontwikkelaar SADC de eerste gronden uitgegeven aan Necron en Delta Development/Volker Wessels. Necron is voornemens een duurzaamIntercity hotel met 200 kamers te bouwen. Delta Development/ Volker Wessels heeft 5 ha grond afgenomen voor de bouw van het Amsterdam Business Campus Square.

Necron

Het Intercity Hotel van Steigerberger is een 3/4-sterren hotel gericht op de reizigers van en naar Schiphol. Het gebouw is ontworpen door Renner-Suter Architecten en Rau Architecten en is met het gebruik van o.a. een WKO-installatie, zonnepanelen en het scheiden van grijs en zwart water, het voorbeeld van duurzaamheid. Start bouw staat gepland in april van dit jaar. De totale bouwtijd is circa 2 jaar. Naast het hotel zal Necron tevens een ParkingHouse ontwikkelen.

ABC Square

ABC Square wordt een hoogwaardig bedrijfsgebouw met een 4 sterren BREEAM- certificering en wordt volgens cradle-to-cradle principes gebouwd. Ook ABC Square past binnen de ambitie van Schiphol Trade Park om het meest duurzame bedrijventerrein van Europa te worden. De voorbereidingen zijn in volle gang, begin april start de bouw en oplevering staat gepland voor eind 2019. ABC Square biedt productie- en distributieruimtes in één pand, met representatieve showrooms en kantoorruimte aan de Airborne Avenue.

Dick van der Harst van SADC, projectdirecteur Schiphol Trade Park: ‘In dit gebied zijn we ambitieus en kiezen we voor circulaire gebiedsontwikkeling. De enorme waardeontwikkeling van het gebied die we hiermee bereiken, compenseert daarmee ruimschoots de extra investeringen die wij aan onze vestigers en onszelf vragen.’

Zes circulaire vestigingsmilieus

Schiphol Trade Park is zo’n 350 hectare groot en opgedeeld in zes vestigings-milieus: Logistics Zone, Green Datacenter Campus, A4-Sky Zone, Valley met C-Bèta, Energy Hub en de Campus. Het gebied ligt in de Airport Corridor (EnterNL), naast Schiphol, langs de A4 én grenst direct aan NS-station Hoofddorp.

Er zijn grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Schiphol Trade Park heeft als één van de weinige recente werkmilieus een vier sterren BREEAM- certificering voor gebiedsontwikkeling. Er wordt bij de gebiedsinrichting o.a. gebruik gemaakt van groene energie, hergebruik van grondstoffen en een duurzaam (natuurlijk) waterpeil. Hiervoor zijn drie strategische samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met het Hoogheemraadschap van Rijnland, Tegenstroom en met Eneco.

Schiphol Trade Park is een ontwikkeling van regionale gebiedsontwikkelaar SADC. Aandeelhouders van dit business park zijn Schiphol Real Estate, gemeente Haarlemmermeer en SADC. Jeanet van Antwerpen, directeur Schiphol Area Development Company (SADC): ‘We hebben veel energie en creativiteit gestopt in de plannen om van Schiphol Trade Park een top internationaal werkmilieu te maken. Blij dat de eerste klanten dit herkennen en zich vestigen. SADC heet de eerste ‘bewoners’ van harte welkom!’