Het betrof residuen van antibiotica in het uierweefsel van droogstaande koeien die in de voedselketen terechtkwamen. In een artikel in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde werden collega dierenartsen geïnformeerd met daarbij het appèl veehouders op te roepen hun verantwoordelijkheid te nemen.

Het ingezonden stuk zorgde voor interne discussie bij de Voedsel en Waren Autoriteit en leidde tot het zeer snel aanpassen van de regelgeving rondom de post mortem keuring en een verbod op het gebruik van uierweefsel voor humane consumptie.

Het oordeel van de jury: “Dierenartsenpraktijk Beilen laat blijken in de kern van haar activiteiten MVO serieus te nemen door uit eigener beweging het initiatief te nemen op te komen voor de volksgezondheid daar waar de wetgever risico’s (nog) niet in de gaten had. Daar gaat het bij MVO om: eigen verantwoordelijkheid in het belang van de maatschappij en tegelijkertijd in het belang van het bedrijf of de sector.”

De overige drie genomineerden die in de race waren voor de MVVO Award waren: Road to Bhutan (sponsorproject Brooke Hospital for Animals) door dierenartsen Rein Blanken en Peter Henk Gijsman, Culemborg; Duurzaam praktijkgebouw van De Graafschap Dierenartsen, Vorden; Afya Serengeti van Intervet/Schering-Plough Animal Health, Boxmeer.

De prijs is in het leven geroepen door de KNMvD, AUV, DigiRedo en St. Anna Advies om duurzame initiatieven in de veterinaire sector in de schijnwerpers te zetten én zo ook anderen te stimuleren om duurzaam te ondernemen. Roeland Wessels van St. Anna Advies: “Ik hoop dat deze eerste award zal bijdragen aan een positieve perceptie van MVO in de beroepsgroep en inspirerend en constructief zal werken.”

De jury bestond uit mr. Alida Oppers (directeur voedselkwaliteit en diergezondheid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Willem Lageweg (directeur van MVO Nederland) en KNMvD-voorzitter prof. dr. Ludo Hellebrekers.

Duurzaam ondernemen vraagt van de ondernemer durf om te kiezen voor people, planet en profit.

De MVVO winnaar ontvangt een duurzaam beeld getiteld ‘Vreemde vogel’ dat gemaakt is door Marion Eling-Huls. Aan de Award is een cheque ter waarde van € 1000 verbonden die de winnaar mag schenken aan een project naar keuze. Dierenartsenpraktijk Beilen koos voor “DUURZAAM BOER BLIJVEN in Drenthe: verder terugdringen van de milieubelasting via de kringloopbenadering” . Dit is een meerjaren studie- en kennisontwikkelingsprogramma uitgevoerd door de ETC Adviesgroep, het NMI en DMS in opdracht van de Provincie Drenthe om de Drentsche melkveehouderij zowel economisch als ecologisch duurzamer te ontwikkelen.