De eerste rankings zijn bekend! VIL lanceert officieel zijn Logistics Sustainability Index® (LSI). De LSI is een krachtige tool om bedrijven een reëel inzicht te geven in de duurzaamheidsprestaties van hun logistieke activiteiten. Ninatrans, Odyssey Logistics, HAVI en Snel Logistic Solutions kennen als eerste hun scores.

Het Europese Parlement keurde eind vorig jaar een amendement goed om de reductie van broeikasgassen van 55 % naar 60 % te brengen tegen 2030. Om deze doelstelling te behalen zal ook de logistieke sector een tandje moeten bijsteken.

Verduurzamen is continu proces

De Logistics Sustainability Index® werd bedacht en uitgewerkt door VIL, met ondersteuning van de VUB. De index geeft bedrijven een duidelijk zicht op hoe duurzaam hun logistieke activiteiten georganiseerd zijn en op welke vlakken er nog verbetering mogelijk is. De Logistics Sustainability Index legt de nadruk op het verbeteren van de logistieke processen van het bedrijf, ongeacht de return on investment (ROI).

Van beginners tot masters

De index is veel meer dan een CO2-calculator. Bedrijven worden beoordeeld op vier domeinen: beleid, logistiek, verpakking en transport. Afhankelijk van de score wordt het bedrijf per deeldomein toegekend aan een categorie: van stragglers, rookies, adopters, frontrunners tot masters. De benchmark ten opzichte van sectorgenoten werkt als katalysator om van elkaar te kunnen leren, zonder bedrijven af te straffen met een publieke detailscore.

De doelstelling van de Logistics Sustainability Index® is voornamelijk het creëren van een bewustzijn rond duurzaamheid en het prikkelen van ondernemingen om zichzelf te verbeteren. Dankzij een ingebouwde simulatietool kunnen bedrijven ook het effect van investeringen of andere aanpassingen op hun score vooraf checken.

“Bij Ninatrans zetten we al jaren in op duurzaamheid. Wij zijn trots een Master te zijn in het luik Beleid en gaan ons extra inspannen om volgend jaar de categorie Frontrunner te behalen in het luik Transport. De LSI is een fantastische benchmark tool, die wij op twee manieren gebruiken. Ten eerste om onze duurzaamheidsinspanningen aan te tonen bij tenders. Ten tweede om ons bedrijf continu te verbeteren en te spiegelen aan het niveau van de concullega’s”, aldus Benny Smets, CEO Ninatrans.

Bedrijven kunnen de gebruiksvriendelijke online tool vanaf 2021 jaarlijks invullen.

De LSI is tot stand gekomen met de steun van VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen.